Kviečiame dalyvauti „Socialinio taksi“ savanorystės projekte!

Paskelbta: balandžio 11, 2014 20:59

 

socialinis_taxi-150x150

 

Unikalus projektas Lietuvoje „Socialinis taksi“ kviečia Vilniaus mieste veikiančias NVO dalyvauti projekte, kuris pagrįstas neįgaliųjų įtraukimo į ilgalaikę savanorystę NVO veiklose įgyvendinimu.

Trumpai apie projektą:

Projekto veiklose kviečiamos dalyvauti dvi dalyvių grupės: negalią turintys žmonės (kurie norėtų savanoriauti nevyriausybinėse organizacijose) ir NVO, kurios šiuos žmones galėtų priimti ilgalaikei savanorystei. Projekto tikslai tiesiogiai siejasi glaudžiu bendradarbiavimu su NVO.

Naudojantis efektyvia, motyvavimo priemonėmis paremta įtraukties į NVO strategija, integruoti negalią turinčius žmones į NVO veiklas, sudarant reikiamas sąlygas šių žmonių ilgalaikiam užimtumui bei skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę.

Projekto veiklos:

1. Pristatyti projektą, motyvuoti ir atrinkti projekte dalyvauti
nevyriausybines organizacijas.

2. Projekte dalyvaujančioms NVO bus užtikrinta sėkminga judėjimo negalią
turinčių žmonių integracija į organizacijų veiklas, sukuriant reikalingą
palaikymą ir suteikiant trūkstamas žinias.

3. Motyvuoti judėjimo negalią turinčius žmones ilgalaikei
savanorystei NVO.

4. Suteikiant reikalingas kompetencijas, sėkmingai integruoti judėjimo
negalią turinčius žmones į projekte dalyvaujančių NVO veiklas.

5. Negalią turinčių žmonių savanorystė NVO.

Kokia nauda dalyvaujančioms NVO?

1. Į projektą įsitraukusios NVO dalyvaus specialiuose mokymuose, kurių metu
įgis specifinę komunikavimo ir darbo su negalią turinčiais žmonėmis
patirtį, efektyvios ir sėkmingos šių žmonių integracijos į savo NVO veiklas
kompetencijas ir įgūdžius, kurias vėliau galės sėkmingai pritaikyti ir
kitose su neįgaliaisiais susijusiose savo veiklose ir projektuose.

2. Neįgaliuosius ilgalaikei savanorystei priimančios NVO turės neeilinę
progą į savo veiklas įtraukti apmokytus, savanorystei pasirengusius ir
motyvuotus žmones, kurie projekto laikotarpiu įgyvendins NVO jiems skirtas
pareigybes ir darbus.

3. NVO apsisprendimas priimti negalią turintį žmogų ilgalaikei
savanorystei, suteiks išskirtinę patirtį, o visuomenėje kurs socialiai
atsakingos ir integralios organizacijos įvaizdį.

Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu:
http://socialinistaksi.lt/news/v/socialinis-taksi-kviecia-vilniuje-veikiancias-nvo-ir-negalia-turincius-zmones-dalyvauti-savanorystes-projekte

ir telefonu: 862340248

—————————–

Kas yra „Socialinis taksi“?

Tai sistema, kuri leidžia žmonėms su judėjimo negalia tapti mobilesniais ir savarankiškesniais planuojant savo kasdienines veiklas. Projekto tikslas – nevaržomas žmonių su negalia mobilumas dirbant, mokantis, bendraujant ir įsitraukiant į aktyvų socialinį ir kultūrinį visuomenės gyvenimą. Paslauga užtikrina efektyvų judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas, o tinkamai pritaikyti automobiliai klientui vežimėlyje kelionės metu leidžia jaustis saugiai ir patogiai.

„Socialinio taksi“ MISIJA:

Padidinti žmonių su judėjimo negalia Lietuvoje mobilumą ir pagerinti jų socialinį gyvenimą, kuriant nacionalinį mobilumo tinklą Lietuvoje.