Kur laidoti augintinį?

Paskelbta: gegužės 10, 2016 10:00

Jei nugaišo augintinis, jį galite nemokamai palaidoti oficialiose kapinėse, Liudvinavo gatvėje, Paneriuose, netoli „Regitros“ (šalia Liudvinavo g. 1), Vilniuje. 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ UŽKASIMO (LAIDOJIMO) REIKALAVIMAI:

 1. Gyvūnų augintinių gaišenoms užkasti (laidoti) vietos gyvūnų kapinėse skiriamos nemokamai. Gyvūno augintinio laikytojai gali savo augintinio gaišeną užkasti (laidoti) patys arba samdyti trečiuosius asmenis.
 2. Prie gyvūnų kapinių įrengiama informacinė lenta, kurioje skelbiama ši informacija: kur galima kreiptis norint užkasti (palaidoti) gyvūnų augintinių gaišenas, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas, gaišenų užkasimo (laidojimo) kvartalų schema.
 3. Gyvūnų augintinių gaišenos užkasamos (laidojamos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 ,,Dėl gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų“:

3.1. gaišenas galima užkasti (laidoti) individualiose ar grupinėse duobėse (kapuose);

3.2. duobė (kapas) turi būti tokio gylio, kad žemės sluoksnis, užpiltas ant gaišenos (-ų), būtų ne mažiau kaip 1 metro storio.

 1. Užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis užsikrėtusių gyvūnų augintinių gaišenos negali būti užkasamos (laidojamos) gyvūnų kapinėse. Jos turi būti perdirbamos I kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonėje.
 2. Grupinėje duobėje (kape) gali būti užkasami (laidojami) keli vieno gyvūno augintinio laikytojo gyvūnai, atsižvelgiant į jų rūšį ar dydį, pavyzdžiui, katės, vidutinio dydžio šunys.
 3. Užkastų (palaidotų) gyvūnų augintinių gaišenų grupinė arba individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (didelio šuns) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 1,5 kv. m (1,5×1,0 m).
 4. Užkastos (palaidotos) gyvūno augintinio gaišenos individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (katės ar vidutinio dydžio šuns) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 1 kv. m (1,0×1,0 m).
 5. Užkastos (palaidotos) gyvūno augintinio gaišenos individuali duobė (kapas), atsižvelgiant į gyvūno (smulkaus) rūšį, gali būti ne didesnė kaip 0,75 kv. m (0,75×1,0 m).
 6. Užkasus (palaidojus) gyvūno augintinio gaišeną, turi būti pastatytas duobės (kapo) vietą žymintis ženklas (paminklas) – ne aukštesnis kaip 0,6 m nuo žemės paviršiaus. Taip pat gali būti įrengti antkapis ir kapavietės tvorelė, kurių plotas individualioje kapavietėje – ne didesnis kaip 0,5 kv. m, o grupinėje kapavietėje – ne didesnis kaip 1,5 kv. m, atitinkamai individualios ar grupinės kapavietės tvorelė – ne aukštesnė kaip 0,3 m.
 7. Atstumas tarp užkastų (palaidotų) gyvūnų augintinių gaišenų kapaviečių turi būti ne didesnis kaip 0,5 m.
 8. Gyvūnų kapinių teritorija turi būti suskirstyta gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo (laidojimo) kapaviečių kvartalais pagal gyvūnų dydį: dideliems šunims arba grupinėms kapavietėms, vidutinio dydžio šunims ir katėms, smulkiems gyvūnams, pažymėti kvartalų takeliai ir takeliai tarp kapaviečių.
 9. Gyvūnų kapinėse draudžiama važinėti transportu (išskyrus specialųjį), šiukšlinti, deginti šiukšles.

Detalią informaciją rasite adresu: https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30215002