Lenktynių taisyklės

Dalyvio registracija ir dalyvavimas GGI lenktynėse su šunimi

 1. Prašymas (registracijos anketa) dalyvauti pateikiamas prieš lenktynių pradžią, atsižvelgiant į lenktynių organizatorių nustatytą terminą.
 2. Lenktynių organizatorius pasilieka teisę vienašališkai ir neatšaukiamai atmesti prašymą dalyvauti dėl objektyvių priežasčių.
 3. Lenktynėse gali dalyvauti asmenys nuo 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai dalyviai nuo 12 iki 18 m. amžiaus privalo pateikti prašymą dalyvauti, kuris yra pasirašytas dalyvio ir jo tėvų ar globėjų. Savo parašu jie patvirtina, kad, jų nuomone, nepilnametis dalyvis yra pajėgus dalyvauti lenktynėse ir sugebės saugiai įveikti visą organizatoriaus numatytą trasą. Lenktynių teisėjas dėl objektyvbių priežasčių gali neleisti lenktynių dalyviui ir/ ar šuniui dalyvauti lenktynėse.
 4. Registruotis galima tik savo vardu.

 

Starto, trasos ir finišo taisyklės

 1. Lenktynių dalyvis su šunimi turi laukti už starto linijos iki tol, kol duodamas starto signalas.
 2. Finišo linijos kirtimas fiksuojamas stebinčių savanorių bei daromas vaizdo įrašas.
 3. Draudžiama bet kokiomis priemonėmis versti šunį bėgti.
 4. Jeigu šuo sunegaluoja ar nustoja bėgti, dalyvis privalo kreiptis pagalbos į savanorius, kurie padės pasiekti finišo zoną. Toliau tęsti bėgimą draudžiama. Dalyvis privalo visomis išgalėmis saugoti savo augintinio sveikatą.
 5. Lenkimo metu lenkiamasis dalyvis privalo pasitraukti dešiniau ir praleisti lenkiantį dalyvį. Lenkiamasis dalyvis savo šunį privalo laikyti kairėje pusėje, o lenkiantysis dalyvis – dešinėje pusėje, taip vengiant šunų konflikto.
 6. Jeigu yra organizuojamas masinis startas, visi lenktynių dalyviai privalo laukti už starto linijos laikydami savo šunį už antkaklio, pakinktų ar petnešų.
 7. Lenktynių organizatoriai kiekvienam dalyviui išduoda dalyvio numerį. Dalyvis šį numerį turi prisitvirtinti prie drabužių taip, kad šis numeris būtų aiškiai matomas visų lenktynių metu.

 

Įranga

 1. Dalyvis šuniui prisegti turi naudoti ne ilgesnį nei 2 m pavadėlį. Automatinių pavadėlių (fleksų) naudoti negalima.
 2. Šuo gali bėgti su: antkakliu, pakinktais, petnešomis. Negalima naudoti smaugiamų ir spygliuotų antkaklių. Jei bėgimui naudojamas antkaklis, jis privalo būti uždėtas taisyklingai, kad šuo negalėtų išsilaisvinti.

 

Trasos taisyklės

 1. Dalyvis su šunimi turi įveikti visą lenktynių organizatorių paruoštą trasą. Trasa yra 25 metrų ilgio ir 6 metrų pločio, vieno bėgimo metu startuoja 3 šunys su šeiminkais.
 2. Nutrūkus šuniui dalyvis privalo imtis visų įmanomų priemonių augintiniui pagauti. Galima prašyti ir savanorių pagalbos. Reikia stengtis nepakenkti kitiems lenktynių dalyviams ir jų augintiniams. Jei dalyvis pagavęs šunį dėl sugadintos įrangos nebegali tęsti lenktynių, privalo netrukdydamas kitiems dalyviams grįžti į finišo vietą.

 

Dalyvio elgesys lenktynių metu

 1. Lenktynių metu trasoje dalyviai atsako už save ir savo šunis.
 2. Lenktynių metu trasoje dalyviai įsipareigoja elgtis sportiškai ir konkuruoti sąžiningai. Bet koks nesportiškas ar nesąžiningas elgesys gali sąlygoti dalyvio diskvalifikaciją arba rezultato anuliavimą.
 3. Jei lenktynių metu šunys bus sąmoningai pjudomi ar baudžiami pažeidžiant Gyvūnų gerovės įstatymą, toks dalyvis bus diskvalifikuojamas iš visų organizatoriaus organizuojamų renginių ir gaus įspėjimą dėl gyvūnų gerovės pažeidimo.
 4. Lenktynių metu paleisti šunis draudžiama.
 5. Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa.
 6. Už savo sveikatą ir saugumą lenktynių metu dalyviai atsako patys.