Naujienos

Ateik ir išsakyk savo poziciją pilietinėje akcijoje Penkios laisvės

2013 gegužės 31 d. SIH kviečia į dviejų dalių baigiamąjį projekto ACT! (www.act-active.eu) renginį! Jį pradėsime SIH ir partnerių iš 5 Europos valstybių (Airijos, Bulgarijos, Ispanijos, Olandijos ir Rumunijos) organizuojamomis pilietinėmis akcijomis, o vakarą vainikuos projektą ir SIH dvidešimtmetį apjungsiantis koncertas-akcija Act Out Loud (Vilniaus mokytojų namų kiemelis, renginio pradžia 17.30). Pirmoji renginio dalis 15.00-17.00– partnerių konsorciumo rengiamos spalvingos pilietinės akcijos. SIH organizuojama akcija Penkios laisvės kviečia rūpintis mažaisiais mūsų draugais. Jei tau rūpi gyvūnų gerovė, nori pamatyti kaip savo poziciją galima išreikšti pasitelkus Vaizdo teatrą (tai – teatrinė raiška, kai vaizduojama situacija be žodžių perteikia tam tikrą mintį, priverčia susimąstyti) bei pabendrauti su beglobiais gyvūnais besirūpinančiomis organizacijomis ir jų globotiniais, esi labai laukiamas Moniuškos skvere (priešais Vilniaus mokytojų namų kiemelį)! Prie renginio prisijunk https://www.facebook.com/events/335355649927279/ Ateik ir nepamiršk savo augintinio! Akcijoje taip pat dalyvauja: Gyvūnų gerovės iniciatyvos, Beglobis (Gyvybės vagonėliai), Rainiukas, Naminukai, Tautmilės globa. Nuotraukas iš ankstesnės akcijos galite pamatyti čia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363106543783071.86673.356682827758776&type=3 Vaizdo teatrą kurti padeda jaunieji kolegos Žalieji turistai. Po akcijos, 17.30 kviečiame į Vilniaus mokytojų namų kiemelį, į SIH ir ACT projekto partnerių organizuojamą koncertą Act Out Loud, kur visi kartu paminėsime sėkmingą projekto ACT pabaigą ir 20-ajį SIH gimtadienį. Nemažai žinomų Lietuvos atlikėjų, teatro ir muzikos pasaulio atstovų – visi jie kažkada yra buvę mūsų dėstytojai, vasaros stovyklų vadovai ar studentai – bei svečiai iš Ispanijos, Rumunijos ir Airijos visiems mums rengia įspūdingą programą. Soros International House Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Kilus neaiškumams skambinkite Beatričei 861603366
skaityti daugiau

Pirmą kartą suburta parlamentinė grupė, kuri rūpinsis gyvūnų gerove

Vienijami bendro tikslo – gerinti gyvūnų gerovės situaciją šalyje ir apsaugoti gyvūnus nuo netinkamo, žiauraus elgesio su jais, 15 seimo narių pirmą kartą šalies istorijoje susibūrė į parlamentinę grupę „Už gyvūnų gerovę ir apsaugą“. Grupės veikla nukreipta į gyvūnų apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, susijusių su gyvūnų gerovės užtikrinimu, tobulinimu bei kita susijusia veikla, kuri padės stabdyti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus. „Šią iniciatyvą laikome labai reikšminga ir reikalinga. Tokios grupės atsiradimas parodo, jog kaip šalis suvokiame ir pripažįstame, kad gyvūnai, kaip ir žmonės, turi jausmus, gali jausti skausmą, kančią, alkį ir reaguoti į malonius jausmus, todėl turime užtikrinti jų apsaugą valstybiniame lygmenyje. Šalyje galioja nemažai teisės aktų su spragomis ir neatitikimais Europos Sąjungos dokumentams, todėl parlamentinės grupės vaidmuo yra labai svarbus“ – teigė Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė. Europos Sąjungos šalis nares rūpintis gyvūnų apsauga įpareigoja ir Lisabonos sutartis, kurioje pripažįstama, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Sutartis numato, kad Sąjunga bei valstybės narės, vykdydamos įvairių sričių politiką, turi visiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus. Pripažindama tai, Europos Komisija priėmė 2012–2015m. gyvūnų gerovės apsaugos strategiją, kuri yra pagrindas, užtikrinantis, kad Europos Sąjungos nurodyti gyvūnų gerovės standartai būtų taikomi ir jų būtų laikomasi visose Europos Sąjungos šalyse. „Pakviečiau parlamentarus susitelkti į grupę, kad būtų lengviau priimti būtinus pozityvius sprendimus, susijusius su gyvūnų gerove, apsauga ir teisėmis. Svarbu ne tik priimti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, bet ir užtikrinti jo efektyvaus įgyvendinimo galimybes, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, parlamentinę kontrolę. Nors naujasis gyvūnų apsaugos įstatymas įsigaliojo tik š.m. sausio 1d., tačiau jau dabar matyti tiek įstatymo, tiek įgaliotų institucijų paruoštų teisės aktų, spragų, kurias reikia tvarkyti“ – teigė grupės iniciatorė, seimo narė Orinta Leiputė. „Svarbu viešai ir atvirai kalbėti gyvūnų gerovės, apsaugos tema, nes Lietuvoje, šioje srityje, turime atlikti daug svarbių darbų, kurie pirmiausia reikalingi mums patiems“ – teigė grupės narys ir visuomeninio judėjimo „Žmonės už gyvūnus“ iniciatorius, seimo narys Petras Auštrevičius. Artimiausi gyvūnų apsaugos organizacijų ir parlamentarų numatyti darbai yra pasiūlymų teikimas naujam Administracinių teisės pažeidimų kodekso projektui. Bus siekiama, kad kodeksas numatytų griežtesnes baudas už gyvūnų kankinimą, atsirastų tokios administracinio poveikio priemonės, kaip teisės užsiimti tam tikra, su gyvūnais susijusia veikla, atėmimas, praplėstos gyvūnų konfiskavimo galimybės, teisės įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, atėmimas. Kodekso projektas taip pat numato, kad už administracinius nusižengimus gyvūnų gerovei galės būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose). Parlamentinės grupės nariai: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9414&p_k=1 Šaltinis: http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/pirma-karta-suburta-parlamentine-grupe-kuri-rupinsis-gyvunu-gerove.d?id=61400983#ixzz2TaI7tGcl
skaityti daugiau

Apsaugokite savo augintinį nuo pasimetimo!

Vis daugėjant pamestų/rastų gyvūnų atvejams primygtinai siūlome nepagailėti savo mylimam augintiniui 100 Lt, paženklinti jį mikroschema ir po kaklu pakabinti štai tokį pakabutį, sakantį „Aš esu paženklintas Sugrįžimo Namo mikroschema. Nuskenuok mane“. Šią procedūrą atlieka visos veterinarijos klinikos, tačiau mes rekomenduojame Vaidos veterinarijos kliniką, kuri didžiausio efektyvumo vardan dar ir pakabuką duoda. Aplankykite klinikos Facebook profilį https://www.facebook.com/vaidos.veterinarijosklinika Aplankykite mūsų Facebook profilį https://www.facebook.com/GyvunuGerovesIniciatyvos
skaityti daugiau

Ūkininkas mirtinai nukankino 13 arklių, likusių 127 likimas neaiškus

Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl sprendimo paimti arklius iš ūkininko A. A. Kaušakio, gyvenančio Miškinių kaime (Vilniaus rajonas) ir perduoti juos asmenims, galintiems pasirūpinti gyvuliais. Tarnyba taip pat kreipėsi į Vilniaus rajono policijos komisariatą dėl ūkininko patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Jis kaltinamas žiauriu elgesiu su gyvūnais – ūkyje 140 Lietuvos žemaitukų buvo kankinami, negirdomi. 13 gyvulių rasti nugaišę. Taip pat kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, kad iki teismo sprendimo priėmimo imtųsi priemonių užtikrinti gyvulių fiziologinius poreikius (juos šertų ir girdytų). VMVT inspektoriai nustatė, kad su gyvuliais elgiamasi žiauriai, jie kankinami. Arkliai laikomi nepakenčiamomis sąlygomis, neturi švaraus vandens, gali gerti tik iš gamtinio vandens telkinio, į kurį teka polaidžio vanduo su arklių mėšlu. Tvarte nebuvo ėdžių, prastos kokybės šienas ar šiaudai tik retkarčiais atvežami ir išverčiami tiesiog lauke. Patikrinimo metu šieno nebuvo, arkliai lauke rankiojo pavienius šieno likučius ir kitus šapelius. Arkliai buvo laikomi neatitinkančiomis jų rūšiai, amžiui, fiziologijai ir elgsenai sąlygomis, nepakankamai šeriami ir girdomi. Gyvuliai nesuženklinti nustatyta tvarka, nevedama jų apskaita, netvarkomos gaišenos. Didesnė dalis šių gyvūnų išliesėję, silpnos sveikatos, keturi lauke buvę arkliai nebegalėjo atsikelti, o fermos patalpose rasta 13 nugaišusių įvairaus amžiaus arklių. ,,Mūsų tarnybai ūkininkas A. A. Kaušakys seniai žinomas kaip sunkiai sukalbamas asmuo, sistemingai pažeidinėjantis gyvūnų gerovės ir saugos bei veterinarijos reikalavimus. Dėl pasikartojančių pažeidimų ūkininkas tikrinamas po kelis kartus per metus. Už blogą gyvūnų priežiūrą šis žmogus ne kartą buvo įspėtas ir baustas, tačiau nepadarė reikiamų išvadų. Gyvuliai ne tik, kad neprižiūrimi, jie tiesiog kankinami, todėl buvo nuspręsta imtis griežčiausių priemonių”, – komentavo Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas Skirmantas Miškinis. Arkliai jau turi ką ėsti Laikinai einanti Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkės pareigas Vaida Barkovskienė GRYNAS.lt žurnalistus patikino, jog šiuo metu ūkyje nuolat budi VMVT inspektoriai. Arkliams nuvežta pašarų ir jie tikrai turi ką ėsti. „Kreipėmės į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę dėl neatidėliotinų priemonių taikymo. Susisiekta ir su gyvenvietės seniūnu bei netoliese gyvenančiu ūkininku. Pašaras arkliams atvežtas dar šeštadienį. Šiuo metu ten nuolat budi VMVT inspektoriai. Laukiame teismo sprendimo, dėl leidimo paimti arklius, – situaciją komentavo V. Barkovskienė. – Stebime, kad gyvūnai būtų pašerti, mums tikrai rūpi gyvūnų gerovė. Turime įtarimų, kad tas arklių savininkas, jei ūkyje nebus svetimų žmonių, pašarą paslėps ir arkliams neduos.“ Paklausta, ar ir anksčiau šiame ūkyje rasta gaišenų V. Barkovskienė teigė, kad tokių siaubingų gyvulių laikymo sąlygų ir gaišenų iki šiol neužfiksuota. VMVT inspektoriai spėja, jog ūkininkas užsitęsus žiemai tiesiog pritrūko pašarų, dėl šalčių arkliai negalėjo paskabyti išdygusios žolės. Kuo pašerti visą gausią savo gyvulių bandą, ūkininkas nesuko galvos. „Tuomet nebūtų ir tų arklių kritimų. Jis tiesiog neturi pašarų“, – kalbėjo Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė. Ji taip pat teigė, kad už žemaitukus ūkininkas šiuo metu negauna jokių dotacijų, nes jo ūkis netvarkingas ir A. A. Kaušakis nevykdo jokios arklių apskaitos. Anksčiau šiam ūkinininkui taikytos administracinio poveikio priemonės, baudos, bandyta kalbėtis. „Tai žmogaus privati teritorija, jis ten tvarkosi ir nėra linkęs bendradarbiauti. Kaip jis komentuoja situaciją? Jis nieko nekomentuoja, mes jo nerandame! – teigė V. Barkovskienė. – Jei šeimininkas leidžia susidaryti tokiai situacijai, jis tikrai negali auginti gyvulių.“ Ji vylėsi, jog iki artėjančio savaitgalio teismas leis konfiskuoti arklius. Šaltinis DELFI http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/ukininkas-mirtinai-nukankino-13-arkliu.d?id=61046777#ixzz2PNtDcil1  
skaityti daugiau

Pakruojo r. gyvūnai marinti badu, vienas šuo ir keturi triušiai nugaišo

Pakruojo rajone Balsių kaime girtauti patraukęs 42 Rolandas P. „pamiršo“ ir namuose paliktus šunis, ir triušius. Belaukdamas, kol pasirodys šeimininkas, vienas prie tvarto pririštas šuo nugaišo iš bado. Tokia pat lemtis ištiko ir keturis sodyboje laikytus triušius. Apie nugaišusius gyvūnus policijai pranešė į Rolando P. sodybą užsukusi kaimynė. Kartu su veterinaru atvykęs policijos pareigūnas nugaišusį šunį rado gulintį pašiūrėje. Iš šio prie pašiūrės pririšto gyvūno bebuvo likę tik kaulai ir oda. Tvarte policininkas kartu su veterinaru rado ir keturis nebegyvus triušius. Garduose dar krutėjo trys suaugę triušiai ir keturi jaunikliai. Neabejojama, kad ir šiuos gyvūnus būtų ištikusi tokia pat lemtis, nes jų garduose jokio maisto neaptikta. Dar penkis mažus triušiukus veterinaras rado uždarytus į šiltnamį. Nei vandens, nei maisto į šiltnamį uždarytiems mažyliams nebuvo palikta. Mirties pavyko išvengti net tik triušiukams, bet ir dar vienam šią sodybą saugojusiam šuniui. Šiuo vos kojas bepavelkančiu gyvūnu ir sodyboje rastais leisgyviais triušiukais pažadėjo pasirūpinti Rolando P. kaimynė. Gyvūnus badu marinusio sodybos šeimininko policijos pareigūnams surasti nepavyko. Į alkoholį linkęs Rolandas P. ir anksčiau prapuldavo iš sodybos, tačiau tuomet gyvūnais pasirūpindavo jo sugyventinė. 31 metų moteris šią sodybą paliko po to, kai girtas Rolandas P. ją sumušė. Šiemet vasario 17-ąją į policiją kreipusis Rolando P. sugyventinė pranešė, kad gyvenimo draugas ją sumušė ir bandė pasmaugti. Į sodybą atskubėję pareigūnai smurtautojo jau neberado, policijos išsigandęs vyriškis jau buvo spėjęs pasprukti. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos oficialų patvirtinimą, kad Rolando P. sodyboje naminiai gyvūnai nugaišo dėl nepriežiūros, gavę policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Prieš teismą Rolandui P. teks stoti ne tik už žiaurų elgesį su gyvūnais, bet ir už sugyventinės sumušimą. Šaltinis LRYTAS.LT http://augintinis.lrytas.lt/suteik-namus/prie-tvarto-priristas-suo-belaukdamas-seimininko-nugaiso-is-bado.htm  VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ parašė prašymą Pakruojo r. PK leisti susipažinti su bylos medžiaga.
skaityti daugiau

Mūsų galimybės priklauso nuo Jūsų! Prašome skirti 2% GPM.

Esi už gyvūnų gerovę? Imkis iniciatyvos! Skirdamas 2% GPM Tu padedi mums: Kovoti už gyvūnų gerovę; Padėti beglobius gyvūnus globojančios prieglaudoms; Tirti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus; Kurti įstatymus, kurie būtų palankūs ne tik žmogui, bet ir gyvūnui; Šviesti visuomenę; Rengti renginius; Vykdyti įvairius su gyvūnais susijusius projektus. Be TAVĘS visa tai būtų tik gražūs žodžiai. Mes imsimės tiek veiksmų, kiek turėsime galimybių. O kiek jų turėsime – priklauso nuo TAVĘS! Skirti 2 % per 2012 m. gautų pajamų mokesčio (GPM) yra vienas lengviausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti mūsų organizacijos veiklą. Formas paramos skyrimui galite pildyti iki š. m. gegužės mėn. 1 d. Galimi 2% paramos skyrimo būdai: 1. Paprasčiausias būdas – užpildyti FR0512_2 formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512_2 formą. Internetinis puslapis: http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx. Mūsų duomenys, reikalingi pildymui, juridinio asmens kodas: 302842427. 2. Antras būdas – užpildytą ir atspausdintą FR0512 formą pasirašyti ir nunešti į Jūsų miesto VMI arba atsiųsti mūsų savanoriams adresu Ateities g. 10, 08013 Vilnius. Atsispausdinkite formą, kurioje mūsų duomenys jau užpildyti. Formą rasite adresu: https://www.dropbox.com/s/0tb1x2eavarl136/FR0512_v2_ggi.pdf.  Atspausdintame dokumente didžiosiomis raidėmis įrašykite savo: 1. asmens kodą, 2. telefoną, 3V. vardą, 3P. pavardę, 4. adresą, 5. mokestinį laikotarpį (2012), E4. prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (2,00 % ar kita dalis, jei padalijama keliems paramos gavėjams), E5. iki kurių mokestinių metų skiriate savo paramą. Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę. Įdėkite formą į paprastą voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos. Jei nesuprantate kaip užpildyti formą, mielai prašome susisiekti su mumis (tel. Monika 861401616, el. paštas: info@ggi.lt) ir mes Jums padėsime užpildyti ją teisingai. Dėkojame už Jūsų neabejingumą! GGI komanda Prisijunkite prie renginio Facebook’e http://www.facebook.com/events/629763887039884/  
skaityti daugiau

Savanoriai Ramių Bičių MENŲ STUDIJOJE kurs papuošalus

Rytoj vyks „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ savanorių motyvacinė juvelyrikos pamoka, kurios metu savanoriai sau pasigamins katės/šuns formos papuošalus. Už šią superinę progą esame dėkingi Ramių Bičių MENŲ STUDIJAI. Didelis ačiū! Kviečiame aplankyti studijos puslapį www.menustudija.lt ir prisijungti prie jų FB http://www.facebook.com/pages/Ramių-Bičių-MENŲ-STUDIJA/225315680849032
skaityti daugiau