Aplinkos ministerija perima kuruoti gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos klausimus

Paskelbta: 7 kovo, 2023 22:34

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Aplinkos ministerija pagal kompetenciją formuoja valstybės politiką ne tik laukinių gyvūnų, bet ir gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, t.y. atlieka funkcijas, kurios iki šiol priklausė Žemės ūkio ministerijai.

Šiandien dalyvavome Aplinkos ministerijos organizuotamame susitikime su socialiniais partneriais gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos klausimais, kurio metu Aplinkos ministerija pristatė ruošiamas iniciatyvas gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos srityje:
– Buvo pristatytos iniciatyvos dėl LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimų, pristatyta gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikšmė jų gerovei ir apsaugai, apie LRV programos nuostatos „iki 2024 m. visi Lietuvoje laikomi šunys ir katės bus paženklinti“ įgyvendinimą. Pristatymo metu buvo pasiūlytas ir naujas požiūris į gyvūnų augintinių gerovę ir apsaugą.
– Siūloma parengti veiksmų planą bei išsikelti ambicingus tikslus, pavyzdžiui, Lietuvoje iki 2050 m. sumažinti gyvūnų augintinių, laikomų pas globėjus, skaičių 50 proc.
– Veiksmų plane būtų nustatomos priemonės tikslui ir rodikliams pasiekti, būtų nustatyta ką daro AM, gyvūnų teisių gynėjai, gyvūnų globėjai, veisėjai (kinologų ir felinologų organizacijos), veterinarai, kontroliuojančios institucijos: VMVT, policija, savivaldybės.

Antroje susitikimo dalyje buvo išsakomos susitikimo dalyvių – nevyriausybinių organizacijų, advokatų, veterinarijos gydytojų, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kt., atstovų – nuomonės ir pasiūlymai Aplinkos ministerijai (identifikuojamos problemos, siūlomi jų sprendimo būdai):
– Viena iš aptartų problemų – atliekamos ausų trumpinimo procedūros (kupiravimas). Nors veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas ir t.t.) yra draudžiamos, tai vis tik yra daroma, todėl siekiant užkirsti kelią tokiems veiksmams ieškoma geriausių sprendimų.
– Taip pat, aptarta ir šunų rišimo prie būdų bei ūkinių gyvūnų pančiojimo problematika, su gyvūnų dauginimu, ženklinimu ir registravimu susiję klausimai.
– Daug dėmesio skirta teisės aktų įgyvendinimo problemoms aptarti.

Dėkojame už susitikimą ir tikimės glaudaus bendradarbiavimo.