Eurogroup for Animals

GGI darbas ES lygmeniu per EFA tinklą

Eurogroup for Animals (EFA) yra tinklas, vienijantis nevyriausybines gyvūnų gerovės
organizacijas iš skirtingų Europos šalių. EFA komanda, sukaupusi 44 metų patirtį, siekia
formuoti gyvūnų gerovei palankius politinius sprendimus Europos Sąjungos (ES) lygmenyje ir užtikrinti, jog Europoje būtų skatinama pagarba gyvūnams bei jų supratimas, kaip jaučiančių būtybių.
Įgyvendinama šią viziją organizacija siekia ES mastu įtvirtinti su gyvūnu gerove susijusius teisės aktus, garantuojančius reikalingus standartus ir keičiančius piliečių požiūrį į gyvūnus.
Gyvūnų balsą EFA užtikrina remiantis į šias veiklos sritis:
1) Pilietinės visuomenės atstovavimas ES lygmenyje su gyvūnų gerove susijusiais klausimais.
2) Kampanijų, skatinančių pokytį gyvūnų gerovės politikoje, įgyvendinimas.
3) Patirčių, gerųjų praktikų ir žinių apsikeitimas tarptautiniu mastu, siekiant formuoti
darnią ir koordinuotą ES gyvūnų gerovės politiką.
EFA tinklui priklauso 98 organizacijos, nuo mažų ir į specifinius klausimus orientuotų NVO, iki itin didelių organizacijų, tokių kaip Four Paws, Animal Welfare Foundation ir RSPCA. GGI tinklo nariais tapo 2023 m. spalio mėnesį, gavę tinklo pasiūlymą prisijungti ir praėję valdybos narių vykdomą atranką.
GGI prie EFA veiklos prisideda veikdama per Šunų ir kačių gerovės darbo grupę.
Esminės GGI veiklos kryptys šiuo metu orientuotos į šiuos aspektus:

  • Gyvūnų kupiravimo draudimas;
  • Draudimas rišti šunis prie grandinių;
  • Įsitraukimas ir bendradarbiavimas su kitais EFA nariais, formuojant susijusius politikos
    sprendimus ES lygmenyje, pavyzdžiui, Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos
    Reglamento dėl šunų ir kačių gerovės ir jų atsekamumo.

GGI atstovė EFA tinkle – Neringa Mataitytė, neringa@ggi.lt