Gyvūnų gerovės mokykla

„Gyvūnų gerovės mokykla” – tai GGI vykdytas edukacinis projektas, skirtas ugdyti jaunosios kartos socialinę atsakomybę, atjautą bei skatinti savanorystės idėjas. Projekto metu GGI savanoriai vedė pamokas mokyklose. Projekto tikslas buvo pasiektas, aplankius 21 mokyklą ir susitikus su 1800 mokinių.

Pamokų metu kartu su mokiniais buvo aptariama gyvūnų gerovės istorija pasaulyje ir Lietuvoje, gyvūnų gerovės pažeidimai ir jų pasekmės, beglobių gyvūnų padėtis Lietuvoje, būdai prisidėti prie beglobių gyvūnų situacijos Lietuvoje gerinimo, atsakingo vartojimo klausimai (kailių nešiojimas, kosmetikos bandymai su gyvūnais ir kt.) bei savanoriavimo gyvūnų gerovės srityje galimybės.