Teisinis reglamentavimas

Paskelbta: 16 vasario, 2020 17:07

Teisinis reglamentavimas – viena iš GGI veiklos sričių. Organizacija dalyvauja gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų svarstymuose ir prisideda prie jų ruošimo arba inicijuoja teisės aktų pakeitimus patys iš per savo praktiką identifikuojamų problemų. Taip pat priklauso įvairių institucijų darbo grupėms.

Draudimas laikyti gyvūnus žiauriai su jais pasielgusiems asmenims
Gyvūnų gerovės politika: ES ir Lietuva
Šunų (ne)rišimas prie būdos