Draudimas laikyti gyvūnus

Paskelbta: 16 vasario, 2020 17:07

Siekiame įteisinti papildomą poveikio priemonę – draudimą laikyti gyvūnus iki 5 metų žiauriai su jais pasielgusiems asmenims.

Šiuo metu Lietuvoje tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų, tačiau įstatymų leidėjas jokiame teisės akte nėra numatęs nei baudžiamojo, nei administracinio poveikio priemonės – draudimo įsigyti ir laikyti gyvūną atitinkamą laikotarpį asmenims, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais. Tad net baustas už žiaurų elgesį su gyvūnais kitą dieną gali vėl įsigyti gyvūną ir jokie teisės aktai jam šios teisės neriboja.

Susidaro situacija, jog tiek nevyriausybinės, tiek vyriausybinės institucijos deda daug pastangų padėti konkrečiam gyvūnui, kas atima daug finansinių ir laiko sąnaudų, tačiau šį gyvūną konfiskavus, tas pats asmuo gali kitą dieną vėl laisvai įsigyti gyvūną ir su juo toliau žiauriai elgtis. Tuomet organizacijos/institucijos vėl pradeda derybas arba konfiskavimo procedūras dėl naujai įsigyto gyvūno ir tokia situacija tęsiasi be galo. Tad pats draudimas sumažintų darbo krūvį tiek valstybinėms, tiek nevalstybinėms institucijoms.

Įgyvendinanti institucija galėtų būti VMVT arba savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo t.y. daryti patikrinimus ir stebėti, ar asmuo nelaiko gyvūno. Įgyvendinimo problema taip pat būtų lengviau išspręsta įvedus visuotinį privalomą gyvūnų ženklinimą.

Panašūs draudimai šiuo metu jau taikomi ne vienoje pasaulio valstybėje: Lenkijoje – iki 10 m., Suomijoje ir Švedijoje – 2 m., Rumunijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose – 5 m., Norvegijoje ir Italijoje – 3 m. Taip pat Suomijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir Maltoje numatytas draudimas laikyti gyvūną jį skriaudusiam asmeniui nuo 3 iki 5 metų.

2018 metais VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ inicijavo tokio draudimo reikalingumą ir Seimo narys Linas Balsys (kartu su Seimo nare Dovile Šakaliene) pateikė įstatymo pataisą, tačiau pasiūlymas buvo teisiškai ydingas ir nepagrįstas, todėl jis priimtas nebuvo. Buvo siekta keisti tik LR baudžiamąjį kodeksą, nors draudimas laikyti/įsigyti gyvūną tam tikrą laikotarpį turi būti įtvirtintas ne tik kaip baudžiamojo poveikio priemonė, bet ir kaip administracinio poveikio priemonė, todėl pildyti reikia ir LR administracinių nusižengimų kodeksą.

Nuoroda į teisės akto projektą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4d0d43c0827c11e7b075905f6c3d6a10?jfwid=sujol491f

Daugiau skaitykite: https://www.delfi.lt/letena/gyvunu-teises/siulo-uzdrausti-augintiniu-skriaudejams-laikyti-gyvunus.d?id=79424793