Atviras laiškas prekybos centro Vilnius Outlet vadovams dėl gyvūnų parodų daromos žalos eksponuojamiems gyvūnams

Paskelbta: 20 sausio, 2023 22:17

Gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos ir žiniasklaidos priemonės šią savaitę sulaukė ne vieno laiško dėl Vilnius Outlet vykdytos triušių parodos. Žmonės piktinosi dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jiems atrodė, kad narvai gyvūnams buvo per ankšti, triušiams stigo vandens, kai kurie atrodė leisgyviai, lankytojai, ypač jaunieji, bandė juos paliesti, glostyti, kas kėlė gyvūnams stresą. Tai ne pirma banga laiškų, panašių sulaukėme mes bei kitos organizacijos, o taip pat ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ir po 2022 gruodžio mėnesį vykusios parodos.

Gyvūnų elgsenos specialistės Ugnės Nedzinskaitės nuomone, nuotraukose iš gyvūnų pozos matosi, kad jie stresuoja ir neturi galimybės pasislėpti, nes narveliuose nėra namelių, reikalingų graužikams.

Kadangi ateinančius savaitgalius tame pačiame prekybos centre vėl vyks gyvūnų parodos (jūrų kiaulyčių, kačių), kreipiamės į Vilnius Outlet vadovus ir norime išreikšti savo susirūpinimą dėl tokio gyvūnų laikymo, kuris prieštarauja jų prigimčiai bei sukelia jiems kančią:

* Triušiai, jūrų kiaulytės, katės yra protingi gyvūnai, kuriems nelaisvėje reikia ypatingo dėmesio (maitinimas, girdymas, oro temperatūra, triukšmo lygis, narvų valymas, socializacija), kas yra neįmanoma mažuose ekspoziciniuose narvuose, įrengtuose prekybos centruose. 

* Prekybos centrų aplinka nepritaikyta gyvūnų laikymui. Juose net žmogui ne visada komfortabilu dėl šurmulio, muzikos, žmonių srautų, oro temperatūros. Tik žmogus gali apsisukti ir išeiti, o gyvūnas turi likti bei „linksminti“ lankytojus, būti jų liečiamas, baksnojamas, fotografuojamas.  

* Šiais laikais yra paveikesnių rinkodaros priemonių nei gyvūnų parodos, skirtų pritraukti lankytojams į prekybos centrus.

Prašome Jūsų:

* Neorganizuoti gyvūnų parodų, siekiant nepažeisti jų psichinės ir fizinės gerovės.

* Prisidėti prie mūsų švietėjiškos veiklos – kurti bendrus visuomenės švietimo ir įtraukimo projektus, skirtus gyvūnų gerovei skatinti. 

* Lyderystės skatinant visuomenės empatiją gyvūnams bei rūpinimąsi jų gerove. 

Tuo pačiu kreipiamės ir į visuomenę bei skatiname žmones atsisakyti lankytis vietose, kuriose yra eksponuojami gyvūnai – tai ne pramoga, o kančia gyvūnams, nes jie yra ištraukiami iš natūralios ar jiems įprastos aplinkos.

Gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos,

GGI – Gyvūnų gerovės iniciatyvos

GATO

Tušti narvai

Nuotraukos: GGI, Tušti narvai