Draudimas laikyti gyvūnus svarstomas LR Vyriausybės posėdyje

Paskelbta: 26 spalio, 2022 23:20

Šiandien svarbi diena gyvūnų mylėtojams bei organizacijoms, dirbančioms dėl gyvūnų gerovės.  Nuo 2017 metų GGI net su keliais Seimo nariais dirbo prie to, jog Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra numatyta nei bausmės, nei baudžiamojo ar administracinio poveikio priemonės – draudimo įsigyti ir laikyti gyvūną atitinkamą laikotarpį asmenims, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais.

Pati didžiausia problema yra tai, jog asmuo, net baustas už žiaurų elgesį su gyvūnais (gyvūną išmetęs iš balkono, suluošinęs, jį pakoręs, nesuteikęs vet. pagalbos, kai gyvūnas žuvo ir t.t.) – kitą dieną gali vėl įsigyti gyvūną ir jokie teisės aktai jam šios teisės neriboja. Susidaro situacija, jog tiek nevyriausybinės, tiek vyriausybinės institucijos deda daug pastangų padėti konkrečiam gyvūnui, kas atima daug finansinių ir laiko sąnaudų, tačiau tas pats asmuo gali kitą dieną vėl laisvai įsigyti gyvūną ir su juo toliau žiauriai elgtis. Tuomet organizacijos/institucijos vėl pradeda derybas arba konfiskavimo procedūras dėl naujai įsigyto gyvūno ir tokia situacija tęsiasi be galo.

Seimui parengus draudimo laikyti gyvūnus projektą, 2022 m. birželio mėn. Seimo Valdyba priėmė sprendimą, kad jam reikia gauti ir Vyriausybės išvadą. Terminas – 4 savaitės. Sakoma geriau vėliau nei niekada – šiandien pagaliau bus sprendžiama dėl Vyriausybės išvados, kurioje aptariamas draudimo laikyti gyvūnus projektas.

Vyriausybės nutarimo projekte, kuris yra viešas, matyti, kad: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė <…> tikslui užkardyti pasikartojantį žiaurų elgesį  su gyvūnais, įvesti draudimą laikyti gyvūnus asmenims, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais, tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui jį tobulinti pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus“.

Vyriausybės posėdžio šiandien galite klausytis nuo 13.15 val.: https://bit.ly/Vyriausybes-Posedziai 

Labai tikimės, kad Vyriausybės išvada bus priimta ir  kuo greičiau pateikta Seimui, kuris taip pat nedels su pataisų svarstymu ir įtvirtins draudimą laikyti gyvūnus, asmenims baustiems už žiaurų elgesį su jais, taip apsaugant kuo daugiau gyvūnų.

⬇️

Kad užkardyti pasikartojantį žiaurų elgesį  su gyvūnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė šios dienos posėdyje vienbalsiai pritarė Vyriausybės išvadai pritarti įstatymų projektams draudžiantiems laikyti gyvūnus asmenims, kurie žiauriai elgėsi su jais, tačiau pasiūlė Lietuvos Respublikos Seimas juos tobulinti pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.