GGI įtraukti į ŽŪM darbo grupę dėl gyvūnų augintinių gerovės kontrolės probleminių klausimų sprendimo

Paskelbta: 16 rugsėjo, 2020 23:41

Po VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” dalyvavimo susitikime Žemės ūkio ministerijoje sudaryta darbo grupė gyvūnų augintinių gerovės kontrolės probleminių klausimų sprendimui. Darbo grupei pavesta išanalizuoti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias gyvūnų augintinių įvežimo į Lietuvos Respubliką kontrolę, taip pat nelegalaus gyvūnų augintinių dauginimo, prekybos ir gerovės kontrolę, nustatyti galimus teisinio reglamentavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumus bei parengti rekomendacijas / pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti.

“Į vieną vietą, bendram tikslui sutelkti savo sričių profesionalai, tikiu, sugebės rasti bei priimti reikalingus sprendimus, kokybiškai diskutuoti ir pasiekti reikiamus susitarimus”, – sako GGI atstovė Kamilė Sakalauskaitė.  

“Džiaugiuosi, kad ŽŪM į darbo grupę įtraukė ir dvi nevyriausybines organizacijas – GGI ir GATO. Tai tikslinga, nes būtent šios organizacijos daug metų dirba dėl sisteminių pokyčių, ruošia teisės aktų pasiūlymus, dalyvauja darbo grupėse, mina institucijų slenksčius ir atlieka kitą nepopuliarų darbą vardan gyvūnų gerovės Lietuvoje.” – teigia GGI vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė.

Informaciją apie darbo grupės rezultatus bus galima sekti ir www.ggi.lt