GGI prisijungė prie Eurogroup for Animals

Paskelbta: 31 sausio, 2024 8:04

GGI nuo šių metų tapo Eurogroup for Animals organizacijos nariais ir įsitraukė į gyvūnų
gerovės skatinimą ne tik Lietuvoje, bet tarptautiniame lygmenyje. Kartu su daugiau nei 90
tarptautinių organizacijų, GGI prisidės prie ES gyvūnų gerovės politikos formavimo ir įvairių
problemų sprendimo, pavyzdžiui, šunų ir kačių gerovės užtikrinimas, gyvūnų gerovę
garantuojančių teisės aktų formavimas, taip pat gyvūnų prekybos ir pervežimo bei kiti
reikšmingi klausimai. Siekiant aktyviai prisidėti prie Eurogroup for Animals tikslų, GGI
prisijungė į Šunų ir kačių gerovės bei Gyvūnų gerovės teisės aktų formavimo darbo grupes.
Eurogroup for Animals komanda, sukaupusi 44 metų patirtį, siekia užtikrinti, jog Europoje
būtų skatinama pagarba gyvūnams bei jų supratimas, kaip jaučiančių būtybių. Įgyvendinama
šią vizija organizacija siekia ES mastu įtvirtinti su gyvūnu gerove susijusius teisės aktus,
garantuojančius reikalingus standartus ir taip keičiančius piliečių požiūrį į gyvūnus. GGI
komanda džiaugiasi gavusi kvietimą prisidėti prie prasmingų Eurogroup for Animals
komandos tikslų!