GGI siūlymai dėl gyvūnų augintinių gerovės sveikatos įvertinimo kriterijų projekto VMVT

Paskelbta: 30 rugsėjo, 2020 10:05

VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” pateikė savo siūlymus dėl projekto, kurio siekiama įtvirtinti aiškius kriterijus, kurių turės būti laikomąsi VMVT inspektoriams atliekant gyvūnų augintinių gerovės ir laikymo sąlygų patikrinimus. Labai tikimės, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta, kadangi pirminis projektas buvo ydingas, todėl prašome VMVT:

 • pasidalinti siūloma galutine dokumento versija (pakoreguotą po visų susijusių ir suinteresuotų šalių pateiktų komentarų), prieš šio dokumento patvirtinimą bei paskelbimą, suteikiant galimybes jo galutinei peržiūrai ir galutiniam susiderinimui;
 • pateikti informaciją ir paaiškinimus, jei tam tikriems mūsų teikiamiems pasiūlymams ar pastebėjimams nebus pritarta;
 • informuoti mus, kada numatoma projekto parengimo pabaigos data. .

O taip pat:

 • prašome VMVT parengti analogišką projektą ir ūkinių gyvūnų gerovės ir laikymo sąlygų patikrinimams;
 • siūlome įpareigoti Savivaldybių administracijas vadovautis tiek dabar rengiamu gyvūnų augintinių priežiūros, gerovės užtikrinimo ir sveikatos būklės vertinimo kriterijų sąrašu, tiek analogišku ateityje siūlomu parengti sąrašu dėl ūkinių gyvūnų, kaip privalomu dokumentu, kai tokios patikros atliekamos šių savivaldybių teritorijose;
 • siūlome į VMVT gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą įtraukti šiuo metu “Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėse” esančius punktus:
  23.2. draudžiama laikyti:
  23.2.2. du nekastruotus tos pačios rūšies, bet skirtingų lyčių gyvūnus (šunis, kates).
 • atkreipiame VMVT dėmesį, kad gyvūnus ne teismo tvarka gali konfiskuoti ir VMVT pareigūnai (LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 str. 4 d. nurodyta, jog: “Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina gyvūnus, žiauriai elgiasi su jais, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka gyvūnai gali būti konfiskuojami”), tačiau praktikoje nėra konfiskavę gyvūno augintinio, todėl rengiant vertinimo kriterijų sąrašą būtina labai aiškiai numatyti ir tuos atvejus/kriterijus, kuriems esant VMVT iškart konfiskuos gyvūną.