Gyvenimas po medžiu

Paskelbta: 11 birželio, 2024 14:48

Arba kaip situacija skiriasi priklausomai nuo to, kuri institucija ar net kuris institucijos pareigūnas atliks patikrinimą.

Mums buvo pranešta, kad 4 šunys laikomi netinkamomis sąlygomis: vienas šuo laikomas voljere, kiti du – pririšti prie grandinių su būdomis, vienas iš pastarųjų šunų nėra sulaukęs net metų laiko, ketvirtas šuo laikomas pririštas ant trumpos grandinės, neturi būdos, miega ant žemės. Kreipėmės į @Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Gavome atsakymą, kad patikrinimo metu buvo rasti 4 šunys: 3 iš jų ženklinti ir registruoti teisės aktų nustatyta tvarka, o vienas šuo neženklintas. Piliečiui priklausantys 4 šunys laikomi nepažeidžiant Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo <…>.

Vildamiesi, kad patikrinimą atlikusiai institucijai šunys po medžiais nėra normalu, manėme, kad situacija tiesiog pasikeitusi, problemos išsisprendusios, o gyvūnai iš tiesų laikomi tinkamomis sąlygomis. Dėja, paaiškėjo, kad kaip vienas iš šunų neturėjo būdos, taip jos ir neturi, laikomas po atviru dangumi ir VMVT čia pažeidimo nemato.

Tačiau Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse

tvarkos aprašo 8 punkte nurodoma, kad „Gyvūnai, kurie laikomi lauke, turi būti apsaugomi nuo nepalankių oro sąlygų.“. Pabrėžtina, kad to paties tvarkos aprašo 37 punkte nurodoma, kad „Šunims, kurie laikomi lauke, prieinamoje vietoje turi būti įrengtos būdos ar kitos vietos (slėptuvės), kuriose jie galėtų pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų. Šuns būdos ar kitos vietos (slėptuvės) dydis, priklausomai nuo šuns dydžio, turi būti toks, kad šuo į ją galėtų lengvai įlįsti, joje apsisukti ir atsigulti. Šuns būdos ar kitos slėptuvės turi būti pakeltos nuo žemės paviršiaus ar kito pagrindo, siekiant užtikrinti šunų poilsio vietų apsaugą nuo vandens. Rekomenduojama šuns būdų ar kitų vietų (slėptuvių) angas uždengti, kad į jas nepatektų krituliai.“

Negalėdami patikėti, kad VMVT akivaizdaus pažeidimo nemato, GGI savanorė nuvažiavo patikrinti realios situacijos savo akimis. Šuo iš tiesų laikomas neapsaugant jo nuo nepalankių oro sąlygų – po medžiu, kaip matote nuotraukoje.

GGI su pakartotiniu prašymu, tik šįkart jau į Lietuvos policija pareigūnus kreipėsi dėl netinkamų gyvūno laikymo sąlygų. Iš policijos gavome atsakymą, kad taip, asmeniui dėl GGI pareiškime surašyto pažeidimo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir asmuo turi pagerinti sąlygas. Aleliuja. Klausimas tik – ar tikrai policija turi gainioti po medžiais laikomų šunų šeimininkus, kai yra dar dvi už gyvūnus atsakingos institucijos: VMVT ir savivaldybė?

Prašome prisidėti prie GGI veiklos per aukok.lthttps://www.aukok.lt/…/Stabdykime-ziauru-elgesi-su… arba PayPal https://www.paypal.com/paypalme/AnimalWelfare2012 arba kitais jums patogiais būdais www.ggi.lt/parama