Gyvūnų kaip prizų dovanojimas yra draudžiamas

Paskelbta: 29 gegužės, 2024 20:03

Dauguma jau žinote iš bendro supratimo arba mūsų švietimo, kad gyvūnų dovanoti vaikams, draugams, merginoms ir kitiems asmenims visokiomis ten progomis negalima, tačiau ar žinote, kad gyvūnų kaip prizų dovanojimas yra draudžiamas įstatymu? 

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 19 straipsnio 4 dalis ‘’Draudžiama dovanoti gyvūnus kaip prizus parodų, mugių, varžybų ir kitų renginių metu.”

Kitų renginių sąvoka apima ir online renginius, tokius kaip konkursai socialiniuose tinkluose.

Nuoroda į įstatymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/asr

Apie viešoje erdvėje pastebėtus prizais dalinamus gyvūnus kviečiame pranešti VMVT.

Prie GGI veiklos prisidėti galite Jums patogiu būdu: www.ggi.lt/parama