Įsigalioja naujos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės

Paskelbta: 7 sausio, 2017 16:45

good-aiderbichl-1321228_960_720

Informuojame, jog 2016 m. gruodžio 6 d. įsigaliojo naujos redakcijos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės. GGI atstovai, būdami Vilniaus miesto savivaldybės Gyvūnų priežiūros ir globos visuomeninės komisijos nariais, nuo 2016 m. gegužės mėn., kartu su kitais šios komisijos nariais, teikė savo pasiūlymus, idėjas, diskutavo, derėjosi siekdami bendro tikslo –  jog Vilniaus mieste įsigaliotų  gyvūnų laikymo taisyklės, užtikrinančios gyvūnų gerovės reikalavimus.

Susipažinti su pakeistais Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių punktais galite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5fdfdf0bb9811e688d0ed775a2e782a

Susipažinti su naujos redakcijos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklėmis galite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506602/iiAYHlRYJo