Kaltinamųjų susitaikymas su nukentėjusiais

Paskelbta: 12 liepos, 2022 20:15

Dar 2021 m. balandžio mėn. viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog Panevėžiuko kaime (Kauno r.) girtas vyras, atvykęs pas savo tėvą į svečius, metaliniu strypu užmušė savo tėvo šunį, kuris buvo senas ir aklas.

GGI jau turėjo panašų atvejį, kai ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnu buvo nutrauktas kaltininkui susitaikius su nukentėjusiuoju, pripažintu šuns savininku, todėl kreipėmės į Klaipėdos prokuratūrą su paaiškinimu, kad tokia praktika – kaltinamojo susitaikymas su nukentėjusiuoju – negali būti taikoma sprendžiant žiauraus elgesio su gyvūnais bylas.

Įstatymų leidėjas baudžiamajame kodekse žiaurų elgesį su gyvūnais priskiria prie nusikaltimų dorovei, o ne prie nusikaltimų asmens nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, todėl neteisinga šunį traktuoti kaip daiktą, dėl kurio sugadinimo ar sunaikinimo atsirado žala jo savininkui.

Džiaugiamės, kad būtent šioje byloje nebuvo taikytas kaltinamojo susitaikymas su nukentėjusiuoju. Taip pat džiaugiamės, kad Lietuvoje nužudytų gyvūnų gaišenos yra ištiriamos, o tai leidžia tinkamai įvertinti, ar gyvūnas buvo nužudytas ir kokia tikroji gyvūno mirties priežastis.

Asmuo, nužudęs gyvūną, buvo pripažintas kaltu, jam paskirta 30 parų arešto bausmė.

Praneškite apie nepriežiūros ar žiauraus elgesio atvejus info@ggi.lt. Prisidėkite prie jų sprendimo per aukok.ltwww.bit.ly/GGIaukok, PayPal www.bit.ly/GGIPayPal arba LT777300010133231565 (Swedbank). Taip pat galite tapti nuolatiniu rėmėju www.bit.ly/GGIContribee ir www.bit.ly/GGIPatreon platformose.

Dėkojame už neabejingumą gyvūnų gerovei!