Kažkas neišmoko pamokos dėl pelėdų

Paskelbta: 9 kovo, 2024 10:46

Penktadienio vakarą GGI sulaukė ne vieno pranešimo apie tai, kad Vilniuje vykstančioje Kaziuko mugėje du vyrai, pasikeisdami, praeivims siūlo už pinigus fotografuotis su pelėda.

Pasisekė, kad tuo metu, lygiai su tuo pačiu pranešimu į mus kreipėsi organizacijos draugas @Deivydas Celencevičius, su kuriuo buvome ryšyje ir patarėme kaip elgtis. Lietuvos policija pareigūnai, nustatė asmenis, patikrino dokumentus. Tačiau, didelei mūsų nuostabai, leido jiems toliau veikti, t.y. išnaudoti pelėdą siekiant sau finansinės naudos.

Primename, kad:

1. Turi būti gautas leidimas nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus.

2. GGAĮ 4 straipsnio („Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas“) 1 dalyje nustatyta, kad „draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus“. GGAĮ 4 straipsnio 2 dalyjek yra išvardintas veiksmų, laikytinų žiauriu elgesiu su gyvūnais, sąrašas. GGAĮ 4 straipsnio 2 dalies 15 punkte – „gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis“, 21 punkte – „gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, baimė, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;“, o 25 punkte – „kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus“.

GGI raštiškai kreipsis į AM ir informuos apie tolimesnę eigą visus, kurie šia situacija domisi.

Dėkojame už Jūsų neabejingumą.