Latvijos cirko “Alex circus“ gasrolėse – vis nepasveikstantis arklys

Paskelbta: 5 rugsėjo, 2019 0:13

Informacija paruošta Agatos Žalneravičienės iš VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, siekiant skatinti žmones saugoti savo augintinius bei rūpintis gyvūnų gerove.

2019 m. rugpjūčio 1 d. gyvūnų gerovei neabejinga pilietė nuotraukoje užfiksavo Latvijos cirko “Alex circus”, atvykusio į Radviliškį, arklį. Nuotraukoje kuo puikiausiai matoma, kad arklio galinė dešinė koja yra stipriai ištinusi. Dėl šio atvejo 2019 m. rugpjūčio 2 d. VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” kreipėsi į Radviliškio Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Abejotina, jog būdamas tokios būklės, arklys gali judėti be skausmo, būti transportuojamas cirkui gastroliuojant po skirtingus miestus, o tuo labiau – būti naudojamas pasirodymams. Cirkas Radviliškyje pasirodymus rengė vos kelias dienas, todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) prašėme šį įvykį tirti skubos tvarka.

Radviliškio VMVT, sureagavusi į mūsų pranešimą, nedelsiant atliko patikrinimą ir nustatė, kad visi kiti pasirodymams naudojami cirko gyvūnai yra kliniškai sveiki, išskyrus minėtą arklį. Savo atsakyme mums Radviliškio VMVT nurodė, kad arklio galinė dešinė koja yra sutinusi, tačiau arklys neva nešlubuoja ir yra ramus. Suteikti veterinarinę pagalbą buvo iškviestas privatus veterinarijos gydytojas, kuris arklį apžiūrėjo, suteikė pirminę pagalbą ir konsultavo cirko atstovą dėl tolimesnio gydymo. Taip pat buvo užtikrinta, kad arklys šiuo metu laikomas uždarame garde ir cirko pasirodymuose nebus naudojamas. Apie nuobaudos skyrimą cirkui, Radviliškio VMVT mums nieko nepranešė.

Bandydami išsiaiškinti, ar Latvijos cirkui “Alex circus” neturėtų būti skirta nuobauda arba bent jau įspėjimas, susidūrėme su kita problema. Komunikuodami elektroniniu paštu su Radviliškio VMVT, gavome atsakymą, kad: “Cirką mes nebausime, nes mūsų tikslas jiems padėti”. Aiškindamiesi, kokiu pagrindu buvo nuspręsta neskirti jokios nuobaudos cirkui, kuris laikė suluošintą gyvūną, o taip pat, kas pateikė atsakymą, kad jų (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) tikslas yra padėti cirkui, o ne gyvūnui, galiausiai gavome atsakymą, kad parašytą frazę reikia suprasti, jog jų tikslas yra padėti gelbstint sergantį gyvūną ir esant reikalui surasti veterinarijos gydytoją ar kitų paslaugų. Tačiau konkrečiai atsakyti, kas su mumis komunikavo, Radviliškio VMVT negalėjo, motyvuodami tuo, kad visi jų raštai yra rašomi iš centrinio Radviliškio VMVT kompiuterio, t.y. visi darbuotojai naudojasi vienu kompiuteriu ir vienu elektroniniu paštu. Galima pagalvoti, kad Radviliškio VMVT darbuotojai neturi atskirų darbo vietų.

Keista atrodo ir tai, kad Radviliškio VMVT iš pradžių net negalėjo atsakyti, ar cirkas “Alex circus”, prieš atvykdamas į Radviliškį, kreipėsi į VMVT pateikdamas pranešimą apie planuojamą renginį su gyvūnais, kaip to reikalauja įstatymai, bei atlikdami patikrinimą nesiėmė jokių veiksmų, kad tai išsiaiškintų. Ar tarp centrinės VMVT institucijos ir jos padalinių nevyksta keitimasis darbui aktualia informacija, jeigu toks pranešimas buvo pateiktas centrinei VMVT institucijai?

Po sudėtingo komunikavimo, Radviliškio VMVT galiausiai nurodė, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 346 straipsnyje nurodytų administracinio nusižengimo požymių, t.y. gyvūnų gerovės ir apsaugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, todėl ūkio subjektui nebuvo taikyta administracinė atsakomybė.

Nors patikrinimo metu, buvo išsiaiškinta, kad arklys sirgo ir anksčiau, buvo gydytas pačių cirko darbuotojų bei, prieš atvykstant į Radviliškį, liga arkliui vėl atsinaujino, Radviliškio VMVT nemato nieko blogo tame, kad sergantis gyvūnas būtų tampomas paskui gastroliuojantį cirką į skirtingus miestus, nesuteikiant jam deramo poilsio ir kvalifikuotos veterinarinės pagalbos. Šioje situacijoje galime džiaugtis tik tuo, kad VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” dėka buvo užtikrinta, jog arklys nebus naudojamas pasirodymuose ir jam bus suteikta reikalinga veterinarinė pagalba.

Gyvūnų naudojimas cirko pasirodymuose prieštarauja jų prigimčiai ir yra nesuderinamas su gyvūnų gerovės standartais. Dresuojant cirko gyvūnus, dažnu atveju prieš juos naudojamas smurtas. Keliaujančiuose cirkuose gyvūnai vežami iš vienos vietos į kitą tūkstančius kilometrų vilkikų priekabose, o po to iki pat pasirodymo laikomi ankštuose narvuose. Daugumai jų dėl nuolat patiriamo streso atsiranda psichinių sutrikimų.

Europos Sąjungos šalys vis dažniau savo įstatymuose įtvirtina nuostatas, draudžiančias jų teritorijoje rengti cirko pasirodymus, kuriuose naudojami laukiniai gyvūnai. 24 Europos valstybės turi vienokius ar kitokius apribojimus, skirtus gyvūnų išnaudojimui cirko pasirodymuose. Laukinių gyvūnų naudojimas cirko pasirodymuose uždraustas Austrijoje, Slovėnijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje. Kai kuriose valstybėse draudžiama cirkuose naudoti tam tikras gyvūnų rūšis. Tuo tarpu Graikijoje, Maltoje, Kipre, Bosnijoje ir Hercegovinoje įtvirtintas visų gyvūnų naudojimo cirko pasirodymuose draudimas.

Š. m. rugpjūčio 28 d. Lietuvą irgi žengė žingsnį šia kryptimi, kai Vyriausybė pritarė siūlymui uždrausti laukinių gyvūnų naudojimą cirkuose. Be abejo, siektinumas būtų visų gyvūnų naudojimo cirkuose draudimas, ne tik laukinių. Emociniai ir socialiniai naminių gyvulių poreikiai išsivystė dar tada, kai jų protėviai buvo laukiniai. Tuomet tie poreikiai padėjo jiems išlikti ir daugintis. Arklių prigimtinių poreikių prioritetai vystėsi 65 milijonus metų, o dabar žmonės bando išnaudoti juos veiklai, kuri šiems poreikiams prieštarauja. Verta paminėti, kad nelaimėlis cirko “Alex circus” arklys po Radviliškio tęsė savo kelionę po kitus miestus ir po kelių savaičių tokios pačios blogos būklės buvo pastebėtas Panevėžyje.

Kiekvienas iš mūsų, nepalaikydamas cirkų, kur dėl žmonių pramogos yra išnaudojami gyvūnai, nepirkdamas bilietų, neidamas į tokius pasirodymus ir nevesdamas ten savo vaikų, gali prisidėti prie visuomenės nuomonės formavimo ir tokio pobūdžio renginių nykimo, nes tai taps nepaklausu. Puikus pavyzdys atsigręžimo į visuomenės nuomonę yra “Roncalli” cirkas Vokietijoje, kuris arklius, liūtus bei dramblius savo pasirodymuose pakeitė natūralaus dydžio trimatėmis hologramomis ir sulaukė 20 tūkstančių tokį sprendimą palaikančių laiškų iš viso pasaulio, o taip pat žiūrovų antplūdžio.