Mažametės mergaitės akivaizdoje šeimos šuniuką sudraskusio šuns šeimininkams 150 Eur bauda

Paskelbta: 1 kovo, 2019 21:59

Informacija paruošta Giedrės Gudelytėsiš VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, siekiant skatinti žmones saugoti savo augintinius bei rūpintis gyvūnų gerove.

Ar pamenate visai neseniai nutikusį įvykį, kai palaidas šuo mažamečio vaiko akivaizdoje mirtinai sudraskė šeimos šunį? Glaudžiai bendradarbiaujame su sudraskyto šuniuko šeimininkais ir stengiamės padėti konsultuodami teisiniais klausimais bei palaikyti morališkai. Tikime, kad informacijos sklaida apie tokius skaudžius įvykius gali užkirsti kelią jų pasikartojimui. Na, o dabar apie viską iš pradžių.
2018 m. gegužės 9 d. vakarą apie 21 val. ponia L. M. su dukra ir 2 metų amžiaus anūke bei šeimos augintiniu – mažo dydžio senyvo amžiaus šuniuku, vaikščiojo lauke. Šuniukas buvo pririštas, o dėl senyvo amžiaus ir gero charakterio būdo jis buvo labai ramus ir anūkė galėdavo laikyti jo pavadėlį, šuniukas visada labai gražiai eidavo šalia net ir anūkei važiuojant su dviratuku. Staiga, nežinia iš kur atsirado didelis erdelterjero veislės šuo (policijos duomenimis), kurį moterys ir anksčiau buvo mačiusios lakstantį palaidą netoliese, šis šuo netikėtai puolė mažąjį šeimos šuniuką, iš siaubo ir išgąsčio rėkdamos moterys bandė apginti savo augintinį, tačiau jis buvo sudraskytas per kelias minutes, sudraskyto šuns šeimininkės dukra dar mėgino ieškoti visą parą dirbančios veterinarijos klinikos ir gelbėti mylimą gyvūną, kai suvokė, kad jos rankose gyvybė jau užgeso, šuniuko kūnelis buvo permirkęs krauju. Galime tik mėginti suprasti, ką tuo metu jos išgyveno, kokį siaubą patyrė matydamos draskomą gyvūną ir ką jautė bijodamas dėl savo saugumo, juk šuo bet kuriuo metu galėjo pulti ir jas, o ką jau kalbėti apie 2 metukų amžiaus anūkės patirtą šoką ir psichologinį sukrėtimą. Po kelių minučių su dviračiais atvažiavo šuns šeimininkas su savo sūnumi ir pasiėmė palaidą šunį, tiesiog taip paprastai, lyg nieko nebūtų nutikę. Moterys iškvietė policiją ir surašė pareiškimą dėl įvykio. Po kelių dienų ponia L. M. kreipėsi į mus ir mes nedelsdami sutikome pagelbėti. Padėjome pateikti patikslintą pareiškimą policijai bei septynių Linų gatvėje Vilniuje gyvenančių kaimynų raštišką liudijimą, kad šis šuo nuolat pastebimas palaidas su GPS pavadėliu ir neprižiūrimas šeimininkų. Kaimynystėje gyvenantys žmonės baiminasi dėl savo bei savo augintinių saugumo, didelis šuo kelia grėsmę visiems aplinkiniams. Mažametė ponios L. M. anūkė po šio įvyko ne tik sunkiai užmiega, bet ir pradėjo bijoti šunų bei nebevažinėja dviratuku.

2018 m. gegužės 24 d. ponia L. M. gavo raštišką pranešimą dėl pareiškimo patikrinimo Vilniaus miesto ketvirtajame policijos komisariate, kurį pateikė Vyresnioji tyrėja L. U. Pranešime nurodyta, kad poniai Ž. V. Š. (palaido šuns šeimininkei) skirta administracinė 150 € bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį. Nutarime pripažinta, kad poniai Ž. V. Š. priklausantis erdelterjero veislės šuo (policijos duomenimis) išlaužęs tvorą ir ištrūkęs iš aptverto teritorijos užpuolė ir mirtinai sudraskė poniai L. M. priklausantį mišrios veislės šunį. Tyrimo metu nustatyta, kad šuo dažnai bėgioja be priežiūros kitiems žmonėms prieinamoje teritorijoje, šuo nėra skiepytas. Nutarime taip pat pripažinta, kad ponia Ž. V. Š. neužtikrino laikomo šuns tinkamos priežiūros, kad šuo nekeltų ir nesudarytų žalos kitų asmenų turtui ir sveikatai, taip pažeisdama 2013 rugsėjo 18 d. Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose taisyklių tvirtinimo Nr. 30-2001 5.4 punktą, 2013 m. gegužės 2 d. „Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo“ Nr. B1-336 7.3 punktą, 39 punktą ir 43 punktą bei padarė pažeidimą numatytą LR ANK 346 straipsnio 1 dalyje ir 346 straipsnio 4 dalyje. Sunkinančių aplinkybių tyrimo metu nustatyta nebuvo, o lengvinanti aplinkybe – prisipažinimas ir nuoširdus galėjimasis padarius nusižengimą arba pagalba išaiškinant nusižengimą. Erdelio terjero veislės šuns šeimininkė neatvyko į posėdį ir nutarimas buvo priimtas jai nedalyvaujant.

Ponia L. M. nesutiko su nutarimu ir su mūsų pagalba pateikė skundą Vilniaus miesto apylinkės teismui nepraleidus numatyto termino. Pagal ANK 346 straipsnio 1 dalį: „ Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 € iki 120 €“. Pagal ANK 346 straipsnio 4 dalį: „ Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui, užtraukia baudą nuo 100 € iki 300 €. Nesuprantame, kodėl galutinė bauda 150 €, nutarime nebuvo atsižvelgta, kokio dydžio žala buvo padaryta poniai L. M., jos dukrai ir anūkei, tiek materialinė, vertinant šeimos augintinį kaip turtą, kurį šeima puoselėjo 20 metų, tiek ir psichologinė. Nutarime taip pat neįvertinta, kad mažametė, vos 2 metukų, ponios L. M. anūkė patyrė didžiulį psichologinį sukrėtimą, kuris gali turėti įtakos mergaitei visam gyvenimui. Svarbu paminėti, kad nei šuns šeimininkė, nei jos šeimos nariai neatsiprašė dėl padarytos žalos ar įvykio apskritai, nepasiūlė jokios pagalbos ir nė karto nepasiteiravo, kaip laikosi mažametė ponios L. M. anūkė. Taip pat nutarimu neužtikrinama, kad poniai Ž. V. Š. priklausantis šuo ir toliau nelakstys palaidas be priežiūros bei nekels grėsmės aplinkiniams. Netoliese gyvenantys žmonės nesijaučia saugūs, bijo išeiti pasivaikščioti su savo augintiniais. Ponios L. M. pateiktame skunde akcentuojama, kad gyvūno padarymas bešeimininkiu ir jo nepriežiūra, elgesys, dėl kurio gyvūnas žuvo ar buvo suluošintas pagal LR BK 310 straipsnio 1 dalį laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnu ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų. Taip pat labai svarbu paminėti, kad pagal ANK 346 straipsnio 20 dalį, už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius pažeidimus, gali būti skirtas gyvūnų konfiskavimas. Šiuo atveju, konfiskavimas nebuvo skirtas. Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) iš karto sutiko padėti gyvūno globos klausimu, jei jis būtų konfiskuotas., taip užtikrinant visavertę agresyvaus šuns priežiūrą, kinologų bei veterinarų konsultacijas.

Su nekantrumu laukėme, kada Vilniaus miesto apylinkės teismas pateiks skundo nagrinėjimo išvadas ir buvome pasiruošę pagelbėti poniai L. M., kad teisinėmis priemonėmis būtų pasiektas teisingumas šioje žiaurioje istorijoje. Reziume – po dar kelių sprendimo skundų buvo pasiekta, kad šuns neprižiūrėjusiems šeimininkams paskirta 150 eurų bauda.