Mikierių girininkija: voljere uždarytas ir pamirštas šuo

Paskelbta: 1 vasario, 2021 21:07

Informacija paruošta Kamilės Rutkaitės iš VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, siekiant skatinti žmones saugoti savo augintinius bei rūpintis gyvūnų gerove.

Gyvūnų nepriežiūros atvejų skaičius Lietuvoje toliau sparčiai auga. Organizacijos kasdien sulaukia naujų pranešimų apie neprižiūrimus augintinius. Dažniausiai gaunami nusiskundimai apie šunis, kurie yra uždaryti voljeruose ir užmiršti  – dažnas jų neskiepytas, neišvedamas pasivaikščioti, su juo neužsiimama, o ką jau kalbėti apie protu nesuvokiamo dydžio voljerus, kuriuose gyvūnui sunku net apsisukti. 

Kovo mėnesį VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (toliau – GGI) sulaukė naujo pranešimo apie neprižiūrimą šunį. Gautoje nuotraukoje matosi Mikierių girininkijoje užfiksuotas šuo itin ankštame ir pilname išmatų voljere. Iš to, kaip godžiai šuo gėrė pasiūlyto vandens, manoma, kad savaitgaliais, kai girininkija nedirba, šuo yra neprižiūrimas – negauna nei maisto, nei vandens, neišvedamas pavedžioti ir dienas leidžia ankštame bei neišvalytame voljere. 

Atsižvelgus į išdėstytą situaciją, GGI kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę su prašymu atlikti neplaninį patikrinimą ir įvertinti šuns laikymo sąlygas atsižvelgiant į nuotraukoje užfiksuotus pažeidimus. Neužilgo buvo gautas atsakymas, kad pasitarus su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistais, nuspręsta karantino laikotarpiu patikrinimo neatlikti, bet su šuns šeimininkais buvo susisiekta. Jie buvo įspėti atkreipti dėmesį į padarytus pažeidimus šuns atžvilgiu ir kuo greičiau juos pašalinti.

GGI siekia, kad kiekvienas atvejis, susijęs su gyvūnų nepriežiūra ar laikymo taisyklių pažeidimais, būtų tinkamai ištirtas, todėl šis atvejis nebus pamirštas. GGI susitarė su Anykščių rajono savivaldybe, kad pasibaigus karantinui specialistai nuvyks į Mikierių girininkiją ir atliks patikrinimą dėl šuns sąlygų pagerinimo.

PAPILDYMAS (2020-12-01)
Anykščių rajono savivaldybės administracija, atsakydama į GGI 2020 m. lapkričio 23 d. raštą dėl apleisto šuns Mikierių girininkijoje, informavo, kad buvo atliktas minėtos situacijos patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad gyvūnas augintinis priklauso ne Mikierių girininkijai, o privačiam asmeniui, kuris gyvena netoliese ir kiekvieną dieną, tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais bei karantino metu gyvūną augintinį šeria, girdo ir tenkina kitus jo būtinus poreikius.

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ nori priminti, kad organizacija aktyviai dirba su gyvūnų nepriežiūros ar žiauraus elgesio atvejais. Siekiama, jog už juos atsakingi asmenys ar įmonės būtų nubausti, užsiimama nuolatiniu visuomenės švietimu, teikiamos rekomendacijos bei nuolat bendraujama su atsakingomis institucijomis. Tačiau, kaip ir kiekvienai viešajai įstaigai, siekiančiai sėkmingai ir produktyviai vykdyti savo veiklą, GGI reikalinga žmonių parama. Prisidėti prie gyvūnų gerovės Lietuvoje gerinimo bei žiaurių elgesio atvejų sprendimo galite per aukok.lt platformą: http://bit.ly/padekgyvunams arba tiesiai www.ggi.lt/parama.