Molėtų rajone nubausta neprižiūrimų gyvulių savininkė

Paskelbta: 11 liepos, 2018 19:42

IMG_8919 IMG_8923 IMG_8922
Informacija paruošta Indrės Skirkevičienės iš VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, siekiant skatinti žmones saugoti savo augintinius bei rūpintis gyvūnų gerove.

Balandžio mėnesį gavome pranešimą su nuoširdžiu prašymu padėti sužeistiems ir nualintiems gyvūnams. Trys prastai atrodantys, sulysę, purvini ir sužeisti gyvuliai pastebėti važiuojant link Jurkiškių upelio pažintinio tako, tarp Barkuškių ir Ciūniškių kaimų. (Dubingių sen., Molėtų r.).

Dėl šio atvejo skundą parašiusi VŠĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ teisinininkė Ieva Sebeckytė pateikė jį nagrinėti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. (Toliau – VMVT).

Gautas atsakymas apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo rezultatus rodo, jog pranešimas nebuvo iš piršto laužtas, o netinkamomis sąlygomis auginamų gyvulių ūkyje yra ir daugiau. Tiesa, iš 10 registruotų galvijų ūkyje rasti tik 8. Taip pat kartu laikomos ir dvi vidutinio įmitimo neženklintos ir neregistruotos ožkos, o pati ūkio savininkė nepateikė jokio gyvulių apskaitos žurnalo. Patikrinus gyvulius nustatyta, jog 2 karvės išliesėjusios. Viena jų apsiveršiavusi, o kita, savininkės teigimu, serga. Moteris tikino, kad prieš keletą savaičių veterinarijos gydytojas ją gydė, tačiau vėlgi nerasta žurnalo, kuriame privaloma registruoti visus suteikto gydymo atvejus. Kiti galvijai yra vidutinio ir gero įmitimo. Sąlygos gyvuliams laikyti ūkyje nėra tinkamos: jie ganomi ganykloje ant pernykštės ir peraugusios žolės, girdomi tvenkinio vandeniu, o ožkos laikomos palaidos tvarte. Pati savininkė pašarų neturinti, tačiau teigė, jog jų atsiveža iš kaimyno, nors patikrinus ir kaimyno daržinę, šieno rasta daugiausiai savaitei. Tvartai, kuriuose galvijai laikomi žiemą, nesutvarkyti, pilni pašalinių daiktų (plytų, plėvelės gabalų, medinių lentų), ir apskritai nėra pritaikyti tokiam gyvulių skaičiui. Juose nėra ėdžių, pertvarų bei tinkamo apšvietimo. Pašarų sandėliavimui daržinės taip pat nėra. Pasak savininkės, šienas laikomas lauke – apdengtas plėvele rulonuose, tačiau šiuo metu jo jau nėra.

Taigi, netinkamai prižiūrimų galvijų savininkė, kurios elgesys su gyvūnais yra laikomas žiauriu, nubausta pinigine 25 eurų bauda, o trūkumus nurodyta pašalinti nedelsiant. Po įvykio Dubingių seniūnas pasirūpino maistu galvijams. Privatus veterinarijos gydytojas pristatė pažymą apie anksčiau minėtą gydytą karvę. Molėtų VMVT pristatytas trūkumų šalinimo planas. Šiuo metu situacija ūkyje yra stebima. Tikimasi, kad kitas vyksiantis patikrinimas parodys, jog savininkė ištaisė darytas klaidas, ir viskas bus išspręsta gyvulių labui.