Norite gauti leidimą šerti kiemo kates?

Paskelbta: 14 balandžio, 2016 15:20

Beglobių kačių šėrimo ir rūpinimosi jomis tvarką nustato Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės). Išsamią informaciją rasite IV Taisyklių skyriuje, o čia pateiksime keletą esminių faktų.

  • Benames kates galima šerti ir / ar statyti joms specialias būdas tik Savivaldybės parinktose ir patvirtintose vietose.
  • Savivaldybės leidimas išduodamas konkrečiam asmeniui (ar keliems asmenims kartu) konkrečioje vietoje rūpintis beglobėmis katėmis.
  • Už kačių šėrimą atsakingas asmuo (asmenys) taip pat įpareigojami rūpintis kačių sveikata bei sterilizacija / kastracija.
  • Įrengti kačių šėrimo vietą po balkonu galima tik gavus raštiškus sutikimus iš aplinkinių butų gyventojų.
  • Kačių šėrimo vieta turi būti tvarkinga, švari, higienos sumetimais jokiu būdu neklokite gyvūnams skudurų, patalų ir kitų medžiaginių patiesalų. Tam geriausiai tinka šiaudai.
  • Jei norite statyti būdą (kačių namelį), jo vietą bei brėžinį turite suderinti su Savivaldybe. Jei norite gauti GGI turimą namelio brėžinį, kuris jau yra patvirtintas Savivaldybės, kreipkitės el. paštu: info@ggi.lt
  • Leidimų išdavimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyrius, tel. (8 5) 219 7953