Pagaliau papūgų laikymo sąlygos kažkam ne visvien

Paskelbta: 27 gegužės, 2024 19:55

Anksčiau rašėme, įrašą, kaip VMVT ir AAD vieni ant kitų mėtė atsakomybę dėl papūgėlių laikymo sąlygų https://www.facebook.com/photo/?fbid=781026577393099&set=a.622632129899212

Galiausiai pavyko priversti papūgėlėmis pasirūpinti, gautas atsakymas iš VMVT: Patikrinimo metu nustatyti gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimai (papūgos laikomos prietemoje, patalpoje nėra saulės šviesos, streso požymiai triukšmo metu) bei kiti VMVT reikalavimų pažeidimai (įmobė nėra VMVT registre registruota, kaip gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas). Gyvūnų laikytojui nurodyta per nustatytą laiką pateikti informaciją apie laikomiems paukščiams tinkamų sąlygų suteikimą arba paukščių perkėlimą į jiems tinkamas patalpas. Administracinio tyrimo metu įvertinus turimus ir pateiktus gyvūnų augintinių laikytojo dokumentus bus primtas sprendimas dėl administracinės nuobaudos taikymo.

Bet ar tikrai tiek laiko NVO turi kariauti, kad kažkam parūptų? Ar tikrai papūgos turėjo tiek laiko laukti, kaip dabar jau žinome, tikrai netinkamose sąlygose, kol bus imtąsi kažkokių veiksmų?

Dažnai jaučiamės kovoje su vėjo malūnais. Bet vis tiek kovojam. Ir vis tiek dažnai toje kovoje pasiekiam gero gyvūnams.