Rekvizitai

Pavadinimas: VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos”
Juridinio asmens kodas: 302842427
Organizacijos sąskaita: LT77 7300 0101 3323 1565 (Swedbank)

Projektų sąskaitos:
„Draugiški Gyvūnams”
projekto sąskaita: LT15 7300 0101 5186 6381
„neBrisius.lt” projekto sąskaita: LT80 7300 0101 5186 6569
„Ukrainos gyvūnai” projekto sąskaita: paremti prieglaudas – LT89 7300 0101 7124 9917, paremti humanitarinius projektus – LT59 7300 0101 7149 9262

Banko kodas: 73000
SWIFT/BIC: HABALT22