Šunų ir kačių ženklinimo mikroschemomis reglamentavimas Europos Sąjungos valstybėse

Paskelbta: 16 gegužės, 2016 8:30

Šunų ir kačių ženklinimo mikroschemomis reglamentavimas Europos Sąjungos valstybėse

Darbe pateikiama informacija apie šunų ir kačių ženklinimo reikalavimus Europos Sąjungoje. 2016 m. šunis ženklinti mikroschemomis privaloma 23 iš 28 ES valstybių. Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje šis reikalavimas įsigaliojo tik šiais metais. Kačių ženklinimas privalomas Prancūzijoje ir Graikijoje bei 7 Ispanijos provincijose, kai kuriuose Italijos regionuose ir keliose Vokietijos žemėse. Apie privalomą kačių ženklinimą svarstoma ir kai kuriose Estijos ir Danijos savivaldybėse. Darbe nurodoma, kurios nacionalinės gyvūnų augintinių duomenų bazės, kur įvedama informacija apie registruojamus gyvūnus, yra susietos su ES centrine duomenų baze Europetnet.

 

Airija

Nuo 2016 m. privaloma visus šunis paženklinti mikroschema ir registruoti specialioje duomenų bazėje. Be to, šunys turi segėti antkaklį arba prie jo pritvirtintą pakabuką su savininko vardu ir adresu. Nuo 2013 m. ženklinimas buvo privalomas tik veisėjams, laikantiems 6 ar daugiau kalių. Šuniukai turėjo būti paženklinti prieš perduodant juos kitiems savininkams.

Nuo 2016 m. ženklinimas mikroschema ir registravimas privalomas ir katėms.

Airijoje veikia keturios duomenų bazės, kur galima įregistruoti savo augintinius ir kurios yra  prisijungusios prie ES centrinės duomenų bazės Europetnet: www.Animark.ie, www.Fido.ie, www.petTrace (DSPCA) ir www.IKS-petdata.

Austrija

Nuo 2008 m. visi šunys iki trijų mėnesių amžiaus turi būti paženklinti mikroschema, o per mėnesį nuo ženklinimo šuns ir savininko duomenys turi būti įregistruoti nacionalinėje duomenų bazėje, kurią tvarko Sveikatos ministerija. Nacionalinė bazė susieta su Europetnet duomenų baze.

Kačių ženklinimas ir registravimas neprivalomas, tačiau šeimininkai gali jas paženklinti, o duomenis įvesti į vieną iš privačių duomenų bazių.

Belgija

Visi šunys prieš juos parduodant, dovanojant ar perduodant kitam savininkui turi būti paženklinti mikroschema – bet kuriuo atveju tai turi būti padaryta iki šuniukui sukanka 8 savaitės. Duomenys apie šunį turi būti įregistruojami centrinėje duomenų bazėje www.dogid.be, kurioje registruojami visi šunys ir kuri yra susieta su Europetnet.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. visos katės prieš jas parduodant ar dovanojant turi būti paženklintos mikroschema, registruotos ir sterilizuotos. Duomenys apie kates registruojami įvairiose atskirų prieglaudų tvarkomose duomenų bazėse. Veikia ir komercinė duomenų bazė Idchips: www.idchips.com, kurioje savo kates gali registruoti ir individualūs kačių turėtojai, nors jiems savo kates ženklinti ir registruoti kol kas nėra privaloma.

Svarstoma galimybė ateityje nustatyti prievolę ženklinti visas kates. Toks sprendimas gali būti priimtas apsvarsčius prieglaudų surinktus statistinius duomenis, visuomenės sveikatos būklę ir Gyvūnų gerovės tarybos nuomonę.

Bulgarija

Visi šuniukai nuo 4 iki 6 savaičių amžiaus arba per 7 dienas nuo įsigijimo turi būti paženklinti mikroschema. Veterinarijos gydytojas, kuris ženklina šuniuką, turi išduoti augintinio pasą, o duomenis per vieną mėnesį perduoti atsakingai institucijai (Maisto saugumo agentūrai), kuri tvarko nacionalinę duomenų bazę ir kur saugomi duomenys apie visus registruotus šunis.

Ženklinti ir registruoti privaloma tik iš veislynų parduodamas kates. Visas kitas kates ženklinti nebūtina.

Gyvūnai augintiniai registruojami nacionalinėje duomenų bazėje www.balkanpet.net, kuri kol kas nėra Europetnet narė, tačiau su ja bendradarbiauja.

Čekija

Šunų ir kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas, tačiau savivaldybės gali savarankiškai nustatyti tokią prievolę. Pavyzdžiui, Prahos savivaldybėje šunų ir kačių ženklinimas privalomas.

Gyvūnus augintinius galima registruoti keliose duomenų bazėse, tačiau tik viena http://czpetnet.cz/czpetnet/nove/index.php yra Europos duomenų bazės Europetnet narė.

Danija

Šunų ženklinimas mikroschemomis ir registravimas Danijos šunų registre www.hunderegister.dk privalomas. Ši nacionalinė duomenų bazė yra Europetnet narė. Šunys turi būti paženklinti ir įregistruoti duomenų bazėje iki 8 savaičių amžiaus. Nuo 4 mėnesių amžiaus šunys privalo segėti antkaklį su šeimininko vardu ir adresu.

Kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas.

Estija

Šunų ženklinimas mikroschema ir registravimas nacionalinėje gyvūnų augintinių duomenų bazėje http://www.lemmikloomaregister.ee privalomas. Duomenų bazė yra Europetnet narė.

Kačių ženklinimas nėra privalomas, tačiau tokią prievolę savivaldybės gali nustatyti savarankiškai. Pavyzdžiui, Talino savivaldybėje svarstoma padaryti privalomą ir kačių ženklinimą.

Graikija

Nuo 2004 m. birželio 1 d. visi šunys privalo būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti centrinėje augintinių duomenų bazėje, kurią tvarko Graikijos veterinarų asociacija, tačiau kuri nėra Europetnet narė. Pagal 2012 metų įstatymą Nr. 4039 visos katės taip pat turi būti ženklinamos ir registruojamos centrinėje duomenų bazėje. Be to, visi šunys privalo segėti antkaklius su informacija apie skiepus nuo pasiutligės (skiepijimo data, galiojimo laikas). Baudos už reikalavimų pažeidimą siekia 300 EUR.

Ispanija

Gyvūnų augintinių gerovė ir apsauga tenka Ispanijos autonominių bendruomenių valdžių jurisdikcijai. Ispanijoje yra 17 autonominių bendruomenių, kurių kiekviena turi savo gyvūnų gerovės įstatymus.

Visose bendruomenėse šunų ženklinimas mikroschemomis ir registravimas centrinėje bendruomenės duomenų bazėje yra privalomi. Tai reikia padaryti iki šuniukai sulaukia trijų arba keturių (terminas atskirose bendruomenėse skiriasi) amžiaus.

Pasikeitus šuns šeimininkui (t.y. šunį pardavus arba padovanojus), naujo savininko duomenys turi būti įvesti į atitinkamą duomenų bazę per laikotarpį nuo 10 iki 30 dienų, priklausomai nuo vietovės.

7 autonominėse bendruomenėse kačių ženklinimas ir registravimas yra privalomi.

Italija

Per mėnesį nuo gimimo šuniukai turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti regioninėje duomenų bazėje, kuri yra prijungta prie nacionalinio gyvūnų augintinių registro, 2013 m. įsteigto Sveikatos ministerijos.

Katės, skirtos parduoti, taip pat bešeimininkės katės, kurios sudaro laisvėje gyvenančių kačių koloniją, turi būti paženklintos ir įregistruotos nacionalinėje gyvūnų augintinių duomenų bazėje, kuri dar nėra Europetnet narė. Kitas kates ženklinti nėra privaloma.

Jungtinė Karalystė

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. visoje Jungtinėje Karalystėje visi šunys iki 8 savaičių amžiaus privalo būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti augintinių duomenų bazėje www.petlog.org.uk. Įstatymai dėl privalomo ženklinimo Anglijoje ir Velse priimti 2014 m., Šiaurės Airijoje šunų ženklinimas privalomas jau nuo 2012 m.

Kačių ženklinimas nėra privalomas.

Kipras

Nuo 2004 m. visi šunys turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti centrinėje duomenų bazėje, kurią tvarko Kipro veterinarinė tarnyba. Ši bazė nėra Europetnet narė. Registracija kainuoja 8,5 EUR. Be to, šunų savininkai turi gauti pažymėjimą apie augintinio sveikatos būklę ir sumokėti metinę 20,5 EUR rinkliavą bendruomenės valdybai.

Kroatija

Visi šunys iki 90 dienų amžiaus turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti nacionalinėje duomenų bazėje (angl. Lysacan database), kurią tvarko veterinarijos tarnyba. Duomenų bazė nėra Europetnet narė.

Kačių ženklinimas nėra privalomas.

Latvija

Nuo 2016 m. liepos 1 d. visi šunys turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti nacionalinėje duomenų bazėje www.ldc.gov.lv, kurią tvarko Latvijos žemės ūkio duomenų centras. Šuniukus paženklinus ir įregistravus iki 6 mėnesių amžiaus, procedūra yra nemokama. Kačių ženklinimas mikroschemomis nėra privalomas.

Lenkija

Šunų ir kačių ženklinimas bei registravimas nėra privalomas, tačiau šunys privalo segėti antkaklį su savininko kontaktiniais duomenimis. Yra trys organizacijos, kuriose savininkai gali savanoriškai įregistruoti savo augintinius:

– Animal ID: www.animalid.eu,

– Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt: www.identyfikacja.pl ,

– SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu.

Šios duomenų bazės yra Europetnet narės.

Liuksemburgas

Šunis iki 4 mėnesių amžiaus privaloma paženklinti mikroschema, įregistruoti augintinių duomenų bazėje ir deklaruoti savivaldybėje, pateikiant veterinaro išduotą pažymą apie veislę ir skiepus nuo pasiutligės. Pažymoje turi būti įrašas, ar šuo priskirtinas pavojingų veislių grupei. Šunys gali būti registruojami keliose duomenų bazėse: www.idchips.com arba www.tasso.net.

Kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomi.

Malta

Nuo 2012 m. balandžio mėnesio visi šunys iki 4 mėn. amžiaus turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti Nacionaliniame ženklintų šunų registre. Ši duomenų bazė nėra Europetnet narė, tačiau teisės aktuose numatyta, kad informacija gali būti dalinamasi su kitomis valstybinėmis ar tarptautinėmis institucijomis, kai to reikia norint nustatyti gyvūno savininkus. Be to, šunys privalo segėti antkaklius su savininkų kontaktiniais duomenimis.

Kačių ženklinimas nėra privalomas, išskyrus gyvūnų parduotuvėse parduodamas kates.

Nyderlandai

Nuo 2013 m. balandžio 1 d. visi laikomi, parduodami, perkami bei transportuojami šunys per 7 savaites nuo gimimo turi būti paženklinti mikroschema. Iki 8 savaičių amžiaus visi šuniukai turi būti įregistruoti duomenų bazėje. Tai turi būti atlikta prieš šuniuką parduodant, perduodant ar dovanojant.

Šunys, patekę į gyvūnų prieglaudas, turi būti paženklinti ir įregistruoti per 4 savaites nuo patekimo. Reikalavimas ženklinti ir registruoti netaikomas šunims, priklausantiems asmenims iš kitos ES arba trečiosios šalies, jei jie neketina apsistoti Nyderlanduose ilgiau nei 3 mėnesius.

Šunys gali būti registruojami keliose duomenų bazėse, kurios privalo duomenis pateikti Ūkio ministerijos tvarkomai centrinei duomenų bazei. Šiuo metu trys veikiančios duomenų bazės yra Europetnet narės: Stichting Chip www.stichtingchip.nl, NDG – Stichting Databank Gezelschapsdieren Nederland http://www.databankgezelschapsdieren.nl ir Petbase www.petbase.eu.

Kačių ir vyresnių šunų (gimusių prieš 2013 m. balandžio 1 d. ir gyvenančių pas tą patį šeimininką) ženklinimas ir registravimas nėra privalomas.

Portugalija

Visi šunys, gimę po 2008 m. liepos 1 d. turi būti paženklinti mikroschema. Kai kurie šunys – pavojingi, galimai pavojingi, veisiami komerciniais tikslais, parduodami parodose, gyvūnų parduotuvėse, veislynuose, mugėse, taip pat šunys, naudojami eksperimentams – turi būti paženklinti, nors yra gimę anksčiau, t. y., po 2004 m. liepos 1 d.

Visi šunys, net ir nepaženklinti mikroschema, turi būti registruoti savivaldybės registre.

Privalomai ženklintini šunys turi būti įregistruoti per 30 dienų nuo ženklinimo. Registruojant šunį privaloma pateikti sveikatos pažymą. Savivaldybės duomenis apie registruojamus šunis persiunčia nacionalinei SICAFE (angl. System for Identification of Canids and Feline) duomenų bazei, kurią tvarko Žemės ūkio ministerija.

Šunų savininkai turi gauti ir kasmet atnaujinti licenciją, kurią išduoda savivaldybė. Kreipiantis dėl licencijos, reikia pateikti sveikatos pažymą ir įrodymą, kad šuo yra paženklintas (jei būtina) ir registruotas.

Kačių ženklinimas nėra privalomas.

Prancūzija

Nuo 1999 m. visi šunys iki 4 mėnesių amžiaus turi būti paženklinti mikroschema arba tatuiruote.  Vyresni kaip 8 savaičių amžiaus šunys turi būti paženklinti prieš juos parduodant ar perduodant kitam savininkui.

Šunys turi būti registruojami nacionalinėje I-CAD duomenų bazėje, kurią tvarko žemės ūkio ministerija ir kurioje registruojami visi naminiai mėsėdžiai gyvūnai www.i-cad.fr. Duomenų bazė yra Europetnet narė.

Nuo 2012 m. visos vyresnės nei 7 savaičių amžiaus katės turi būti paženklintos ir įregistruotos I-CAD duomenų bazėje.

Rumunija

Visi šunys iki 90 dienų amžiaus turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti centrinėje duomenų bazėje (angl. Registry of Evidence of Owned Dogs – RECS), kurią tvarko Veterinarijos kolegija Veterinarijos ir maisto saugumo tarnyba: http://rompetid.ro/registrul-de-evidenta-al-cainilor-cu-stapan. Ši duomenų bazė nėra Europetnet narė.

Nutarimas dėl šunų identifikavimo ir registravimo priimtas 2014 m. rugsėjo 1 d. Suaugusius šunis savininkai privalėjo paženklinti ir įregistruoti iki 2015 m. sausio 1 d. Pasikeitus aplinkybėms (pvz., šuniui numirus, paklydus, pakeitus savininką ir pan.), apie tai per 7 dienas būtina informuoti registro tvarkytojus.

Draudžiama laikyti neženklintus ir neregistruotus šunis. Neženklintus ir neregistruotus šunis veterinarams draudžiama skiepyti nuo pasiutligės. Visi šunys, kurie nenaudojami veisimui ir neturi oficialaus veislynų asociacijos patvirtinimo, turi būti sterilizuoti.

Kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas.

Slovakija

Iki 2014 m. sausio 1 d. visus šunis ir kates buvo privaloma ženklinti mikroschema (arba tatuiruote, jei ji įdėta iki 2011m. liepos 1 d.). Vėliau šis reikalavimas panaikintas, ir privalomai ženklinami tik gyvūnai, parduodami arba išvežami į užsienį.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įsteigė gyvūnų augintinių duomenų bazę, kuri nėra susieta su Europetnet: www.crsz.sk.

Slovėnija

Šunys iki trijų mėnesių amžiaus turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti centrinėje duomenų bazėje. Nusipirkęs ar gavęs dovanų šunį savininkas per 7 dienas turi įregistruoti jį savo vardu. Kačių ženklinimas nėra privalomas.

Suomija

Šunų ir kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas. Jei savininkas nusprendžia savo augintinį paženklinti, jį gali įregistruoti nacionalinėje duomenų bazėje www.turvasiru.fi, kuri yra bendra visiems gyvūnams, tiek ūkinės paskirties, tiek augintiniams. Gyvūnų identifikavimo sistemos įstatymas nustato tik ūkinės paskirties gyvūnų ženklinimo taisykles. Veisliniai šunys ir katės registruojami specialioje veislinių gyvūnų duomenų bazėje.

Švedija

Šunys privalo būti paženklinti mikroschema arba tatuiruote iki 4 mėnesių amžiaus arba per keturias savaites nuo įsigijimo, jei tai nebuvo padaryta anksčiau. Šunys turi būti įregistruoti centriniame šunų registre, kurį tvarko Švedijos veisėjų klubas. Registras nėra susietas su Europetnet.

Kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas.

Vengrija

Visi šunys iki trijų mėnesių amžiaus turi būti paženklinti mikroschema ir įregistruoti nacionalinėje duomenų bazėje www.petvetdata.hu, kurią tvarko Vengrijos veterinarų rūmai ir kuri yra Europetnet narė. Kačių ženklinimas nėra privalomas.

Vokietija

Nors šunų ir kačių ženklinimas ir registravimas nėra privalomas federaliniu lygiu, atskiros žemės yra nustačiusios tokią prievolę. Gyvūnų gerovės įstatymo 13 straipsnis leidžia žemėms, kuriose yra benamių kačių populiacijos problemų, įteisinti privalomą kačių sterilizaciją, ženklinimą ir registravimą. Pagrindinės augintinių duomenų bazės Vokietijoje yra TASSO www.tasso.net ir Vokietijos augintinių registras (vok. Deutchen Haustierregister) www.regitr-dein-tier.de, kurį tvarko gyvūnų gerovės organizacija. TASSO yra susieta su pasaulinės paieškos sistema www.petmaxx.com ir Europos duomenų baze Europetnet.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Tyrimų skyriaus

Vyriausioji specialistė

Jūratė Musteikytė

Tel. (8 5)  239 6175, el. p. jurate.musteikyte@lrs.lt

 

Originalų reglamentavimą atsisiųsti ČIA…