Svarbi informacija gyvūnų globėjams dėl ataskaitų pateikimo

Paskelbta: 22 vasario, 2023 22:51

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informavo, kad gyvūnus globojantiems asmenims (gyvūnų globėjams) privalu viešai teikti informaciją apie laikomus gyvūnus ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. viešai skelbti metų veiklos ataskaitą.

Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., gyvūnų globėjas interneto svetainėje turi paskelbti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą, kurioje gyvūnų duomenis nurodo pagal jų rūšis nuo metų ar veiklos pradžios. Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą turi būti nurodomas gyvūnų skaičius, per ataskaitinį laikotarpį: laikytų, priimtų, nugaišintų (nugaišusių), perduotų kitiems gyvūnų savininkams, grąžintų gyvūnų savininkams. VMVT rekomenduoja naudoti šią ataskaitos formą: https://bit.ly/VMVT-Ataskaita

Primename šią informaciją, bet tikimės, kad visi globėjai jau atliko šią pareigą.

Mes dėkojame VMVT, kad mūsų organizacijos prašymu, ataskaitoje atskyrė eilutes informacijai apie nugaišintus (nugaišusius) gyvūnus ir surinktas gaišenas, kadangi tai tarpusavyje nesusijusi ir statistiką iškraipanti informacija, tačiau kažkodėl dauguma globos organizacijų šiuos skaičius sudeda į vieną ir tampa neįmanoma žinoti, kiek gyvūnų jų globoje buvo eutanazuoti arba nugaišo.

Informacija parengta pagal VMVT 2023-01-26 pranešimą spaudai.