DAUGINIMAS

Dauginimas

Dauginimas (nelegalus veisimas)

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. - draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus; Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 14 punktas - žiauriu elgesiu su gyvūnais laikomas gyvūnų veisimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir (ar) sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei; Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 10 straipsnis ("Gyvūnų veisimas").

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 127 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla
1. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.
3. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, panaudojant šiai veiklai nelegaliai dirbančių asmenų darbą, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių eurų.
4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.
5. Pagal šį straipsnį atsako asmenys, kurie verčiasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturėdami licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir kurių gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutinių dvylikos mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija penkių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. 343 straipsnis. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų privalomųjų nurodymų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas ar siekiant išvengti jų išplitimo nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.
5. Veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.
7. Už šio straipsnio 1, 2, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų, gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, genetinės medžiagos produktų, veterinarinių priemonių arba veterinarinių vaistų konfiskavimas. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.
346 str. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų. <...>
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų. <...>
16. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
17. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.
18. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.
19. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
20. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.
21. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodekssas 310 str. Žiaurus elgesys su gyvūnu
1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Policija:
bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba portale epolicija.lt
https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
VMVT bendrasis skubių pranešimų Tel. Nr. 880040403;
- elektroniniu paštu info@vmvt.lt;
- internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Praneškite mums“ užpildant atitinkamą elektroninę pranešimo formą (http://vmvt.lt/skundu-formos);
- atvykus - Siesikų g. 19, LT 07170 Vilnius.

Teritorinėse VMVT Pranešimai (skundai) priimami telefonu, elektroniniu paštu, raštu, atvykus į teritorinę VMVT. Teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“
Pranešimo užpildymo forma VMVT tinklapyje - https://vmvt.lt/anketos/gyvunu-geroves-reikalavimu-pazeidimai

ANK 589 str. 30 p. (VMVT), 49 p. (policija); GGAĮ 3 str. 9 d. ir 10 d. 2 p.;

Bendrasis terminas - 20 d.d.
1. Jei kyla reali grėsmė, Policija turi reaguoti nedelsiant. Į pranešimus raštu 2-5 d.d.
2. Policija vykdo tyrimą ir perduoda ikiteisminio tyrimo medžiagą prokurorui.
3. Išimtiniais atvejais prokuratūra gali vykdyti visą tyrimą.

Kartu su paskirta sankcija:
* už 1, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas; už 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privalo būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas;

** gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)

*** Apskundimas. Apskųsti (ANK 621 str.) gali asmuo nurodęs, jog jam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala (ANK 578 str. 1 d.).
Jeigu asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju - pagal ANK 579 str. 1 d. 9 p.;
o jeigu ne - pagal i) ANK 579 str. 4 d.; ii) ANK 621 str. (ANK 591 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu priimtus šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus).

Jeigu fizinės ar turtinės žalos nepatyrėte, tačiau norite gauti informaciją apie nusižengimo tyrimo eigą ir turėti galimybę skųsti sprendimus - REKOMENDUOJAME pranešime arba atskiru prašymu nurodyti, jog patirta neturtinė žala prašote pripažinti jus nukentėjusiuoju.

Atitinkamo regiono apylinkės teismui***

Policijos sprendimas skundžiamas prokuratūrai.

Prokuratūros sprendimas skundžiamas teismui.

Teismo sprendimas skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.