GYVŪNO PADARYMAS BEŠEIMININKIU

Gyvūno padarymas bešeimininkiu (pvz., gyvūno išmetimas iš namų, atsikratymas)

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 str. ("Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas") 2 d. 1 p. (sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais); 6 str. (Gyvūnų laikymas - kiekvienas gyvūnas privalo būti laikomas ir prižiūrimas gyvūno rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančiomis sąlygomis, pagal gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinant, kad nebūtų varžoma gyvūno judėjimo laisvė ir gyvūnui nebūtų keliamas nepatogumo jausmas, skausmas ar kančia) ; 20 str. 2 d.- Gyvūnų laikytojų pareigos; Atitinkamo miesto savivaldybės gyvūnų augintinių laikymo taisyklės

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 346 str. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas <...>

4. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui, užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų. <...>

16. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

17. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

18. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

19. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

20. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.

21. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodekssas 310 str. Žiaurus elgesys su gyvūnu

1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Policija: bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba portale epolicija.lt
https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

Bendrasis terminas - 20 d.d.
1. Jei kyla reali grėsmė, Policija turi reaguoti nedelsiant. Į pranešimus raštu 2-5 d.d.
2. Policija vykdo tyrimą ir perduoda ikiteisminio tyrimo medžiagą prokurorui.
3. Išimtiniais atvejais prokuratūra gali vykdyti visą tyrimą.

Bauda nuo 150€* iki 6000€*.
Gyvūno žūties atveju - viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. *Priklausomai nuo nusižengimo kvalifikacijos pagal pavojingumą, sukeltų pasekmių - sukeltos grėsmės gyvūno suluošinimui/žūčiai, padarytos žalos kitų asmenų sveikatai/turtui.

Nuo 300 €* iki 6000 €*
*Priklausomai nuo nusižengimo kvalifikacijos pagal pavojingumą, sukeltų pasekmių - sukeltos grėsmės gyvūno suluošinimui/žūčiai, padarytos žalos kitų asmenų sveikatai/turtui.
**Gyvūno žūties atveju, konstatavus veikos pakartotinumą, kaip sunkinančią aplinkybę, dėl bausmės dydžio sprendžia teismas.

Kartu su paskirta sankcija:
* už 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas; už 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privalo būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas;
** gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)

Policijos sprendimas skundžiamas prokuratūrai.
Prokuratūros sprendimas skundžiamas teismui.
Teismo sprendimas skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.