Iнформацiя прибувшим

ES valstybės narės, įskaitant ir Lietuvą nebetaikys išimties iš Ukrainos atvykstantiems gyvūnams augintiniams.

Nuo liepos 1 dienos visos ES šalys grįžta prie įprastos tvarkos kontrolės. Vėl bus taikomos visos ES taisykles dėl kačių, šunų ir šeškų judėjimo iš Ukrainos į Europos Sąjunga. Taisyklės tokios pačios, kurios buvo taikomos tiek ukrainiečiams, tiek kitų trečiųjų šalių piliečiams atvykstantiems su gyvūnais augintiniais į ES:

  • Gyvūnas turi būti paženklintas mikroschema.
  • Ne jaunesni kaip 12 sav. amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės.
  • Praėjus ne mažiau kaip 30 dienų po vakcinacijos paimtas kraujo mėginys pasiutligės antikūniams nustatyti, mėginys ištirtas EK patvirtintoje laboratorijoje ir yrimo rezultatas – ne mažiau kaip 0,5 TV. *Taikomos išimtys.

Šalių sąrašą su keliamais reikalavimais galite rasti čia.

  • Praėjus ne mažiau kaip 90 dienų nuo kraujo mėginio paėmimo dienos su Veterinarijos sertifikatu gali kirsti ES sieną. *Taikomos išimtys.

Šalių sąrašą su keliamais reikalavimais galite rasti čia.

„Europos Komisija ir ES šalys narės, įvertinusios situaciją pasienyje su Ukraina, o taip pat ir Ukrainos poziciją, išsakytą Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos generalinės sesijos metu, kad Ukrainos kompetentingos veterinarijos tarnybos gali užtikrinti tinkamą gyvūnų sveikatos kontrolę ir įgyvendinti ES reikalavimus gyvūnams augintiniams, tad nuspręsta nebetaikyti išimties“, – kalbėjo VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vyriausioji veterinarijos gydytoja – valstybinė veterinarijos inspektorė Alicija Zarankovich.

VMVT primena. Nekomerciniais tikslais gyvūną gali vežtis savininkas arba įgaliotas asmuo, kurie atsako už gyvūną nekomercinio vežimo metu.

Gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų), kuriuos savininkas arba įgaliotas asmuo nekomerciniais tikslais gali vežtis vienos kelionės metu, skaičius negali būti didesnis kaip penki gyvūnai.

Gyvūnų augintinių skaičius (šunų, kačių, šeškų) gali viršyti penkis gyvūnus, jeigu įvykdytos toliau nurodytos sąlygos:

  1. Gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais vežami dalyvauti konkursuose, parodose ar sporto renginiuose arba tokių renginių treniruotėse.
  2. Savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia rašytinį įrodymą, kad gyvūnai augintiniai yra registruoti kaip pirmam punkte nurodyto renginio dalyviai arba registruoti organizacijoje, kuri rengia tokius renginius.
  3. Gyvūnai augintiniai turi būti vyresni nei šešių mėnesių.

Kaip deklaruoti iš trečiųjų šalių į Lietuvą įvežamus gyvūnus galite rasti čia.

Anksčiau galiojusi tvarka: