PER MAŽAS VOLJERAS

Per mažas voljeras, trumpa grandinė; gyvūnas neturi būdos arba ji netinkama, nėra pavėsio; netinkamas voljero/laikymo vietos pagrindas (pvz. gyvūnas nuolat baloje, purve, ant grotų ar pan.)

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 str. ("Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas") 2d. 15 p. ( gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis); 4 str. 2 d. 16 p.(netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams); 6 str. (Gyvūnų laikymas - kiekvienas gyvūnas privalo būti laikomas ir prižiūrimas gyvūno rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančiomis sąlygomis, pagal gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinant, kad nebūtų varžoma gyvūno judėjimo laisvė ir gyvūnui nebūtų keliamas nepatogumo jausmas, skausmas ar kančia) ; 20 str. 2 d.- Gyvūnų laikytojų pareigos; Atitinkamo miesto savivaldybės gyvūnų augintinių laikymo taisyklės

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas 346 str. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
16. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
17. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.
20. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.
21. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Atitinkamo miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:
- VMVT bendrasis skubių pranešimų Tel. Nr. 880040403;
- elektroniniu paštu info@vmvt.lt;
- internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Praneškite mums“ užpildant atitinkamą elektroninę pranešimo formą (http://vmvt.lt/skundu-formos); - atvykus - Siesikų g. 19, LT 07170 Vilnius.

Teritorinėse VMVT Pranešimai (skundai) priimami telefonu, elektroniniu paštu, raštu, atvykus į teritorinę VMVT. Teritorinių VMVT kontaktiniai duomenys nurodyti internetinėje svetainėje http://www.vmvt.lt skiltyje „Kontaktai“ Pranešimo užpildymo forma VMVT tinklapyje - https://vmvt.lt/anketos/gyvunu-geroves-reikalavimu-pazeidimai

ANK 589 str. 30 p. ir 82 p.; GGAĮ 3 str. 9 d. ir 10 d. 2 p.; Atitinkamo miesto savivaldybės gyvūnų augintinių laikymo taisyklių atitinkamos nuostatos

Žodinė pastaba, numatyta ANK 12 str. (mažai pavojinga veika) - gali būti taikoma ANK 346 str. 1. d. atveju; arba bauda nuo 30€* iki 4000€*. *Priklausomai nuo nusižengimo kvalifakcijos pagal jo pavojingumą, kartotinumo.

Nuo 120 €* iki 4000 €* *Priklausomai nuo nusižengimo kvalifakcijos pagal jo pavojingumą, kartotinumo.

Kartu su paskirta sankcija: * už 1, 3, dalyse numatytus administracfinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas, už 16, 17 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privalo būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas; ** gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose)

*** Apskundimas. Apskųsti (ANK 621 str.) gali asmuo nurodęs, jog jam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala (ANK 578 str. 1 d.). Jeigu asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju - pagal ANK 579 str. 1 d. 9 p.; o jeigu ne - pagal i) ANK 579 str. 4 d.; ii) ANK 621 str. (ANK 591 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu priimtus šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus).

Jeigu fizinės ar turtinės žalos nepatyrėte, tačiau norite gauti informaciją apie nusižengimo tyrimo eigą ir turėti galimybę skųsti sprendimus - REKOMENDUOJAME pranešime arba atskiru prašymu nurodyti, jog patirta neturtinė žala prašote pripažinti jus nukentėjusiuoju.