Ūkininkas mirtinai nukankino 13 arklių, likusių 127 likimas neaiškus