GGI ir GATO išsiuntė raštą Europos Komisijai

Paskelbta: 18 spalio, 2020 23:36

GGI ir GATO kartu su Petru Auštrevičiumi parengė ir išsiuntė raštą Europos Komisijai, nes manome, kad prasminga gyvūnų gerovės srityje dirbančių organizacijų vardu atkreipti ir Europos Komisijos dėmesį į tai, kokia institucinė situacija Lietuvoje yra šiuo metu.