Vykstant visuotiniam augintinių ženklinimui, socialiai remtini asmenys ir gyvūnų globėjai kviečiami kreiptis kompensacijų

Iki šių metų gegužės 1 dienos Lietuvoje mikroschema turi būti paženklinti ir į Gyvūnų augintinių registrą įtraukti visi pasiutligei imlūs gyvūnai augintiniai – šunys, katės ir šeškai. Siekdama įgyvendinti augintinių ženklinimo ir registravimo Gyvūnų augintinių registre tikslus ir sykiu padėti socialiai pažeidžiamiems gyventojams bei gyvūnų globėjams, Vyriausybė patvirtino ženklinimo išlaidų kompensavimo mechanizmą socialinę pašalpą gaunantiems asmenims ir gyvūnų globėjams. Jie kviečiami pasinaudoti minėtų augintinių ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensacijomis ir per nustatytą terminą suženklinti savo laikomus augintinius.

Pagal valstybės numatytą tvarką, visiems socialinės pašalpos gavėjams ženklinimo ir registravimo išlaidos bus kompensuojamos daugiausia už trijų augintinių (šunų, kačių ar šeškų) paženklinimą ir užregistravimą, kompensacijos dydis – iki 15 eurų už kiekvieną gyvūną. „Kadangi mažesniuose miestuose ir kaimiškose vietovėse vidutinė ženklinimo kaina yra apie 15 eurų, o didesniuose miestuose – apie 20 eurų, gyvūnų ženklinimo išlaidų našta, priklausomai nuo pasirinkto paslaugos tiekėjo įkainių, sumažinama 75–100 procentų. Šios išlaidos augintinių savininkams arba augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantiems asmenims bus kompensuojamos iš Žemės ūkio ministerijai skirtų asignavimų“, – sakė Saulius Kunickis, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus patarėjas.

Ženklinantiems gyvūnus dabar – paprastesnė tvarka

Jei gyvūnas yra ženklinamas ir registruojamas dabar (nuo Vyriausybės patvirtinto kompensacijų aprašo įsigaliojimo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.), paslaugos socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams suteikiamos nemokamai, o patirtos išlaidos kompensuojamos paslaugų teikėjams (veterinarams arba ženklinimo paslaugas teikiantiems asmenims), kurie dėl patirtų išlaidų apmokėjimo turi kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

„Manome, jog tokia tvarka itin supaprastina išlaidų kompensavimo mechanizmą, mat pačiam jo savininkui nereikia mokėti už paslaugą, užtenka susirasti pigiausiai augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantį veterinarijos gydytoją ar kitą paslaugų teikėją“, – ženklinimo įgyvendinimo palengvinimą akcentavo Brigita Kymantaitė, VšĮ Lietuvos gyvūnų apsaugos ir teisių organizacijos (GATO) vadovė.

Viena svarbiausių kompensacijos sąlygų socialinės pašalpos gavėjams yra ta, kad jie paslaugos teikėjui turi pateikti pažymos, patvirtinančios, kad 2021 m. gegužės 1 d.–2022 m. gegužės 1 d. laikotarpiu jis yra socialinės pašalpos gavėjas, kopiją. Tokią pažymą socialinės pašalpos gavėjas gali gauti savivaldybėje, kurioje yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

„Kompensacijos gali būti mokamos už gyvūnų ženklinimą bei registravimą tik tuo atveju, jei gyvūnai buvo atvesti iki 2021 metų gegužės 1 d. ir paženklinti bei užregistruoti Gyvūnų augintinių registre nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. Paženklinus gyvūnus po minėto termino, kompensacijos nebus mokamos“, – aiškino S. Kunickis.

Kompensaciją galima gauti ir atgaline tvarka. Gyvūnų globėjas ar socialinės pašalpos gavėjas, kuris paženklino gyvūną ar gyvūnus nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki kompensacijų aprašo įsigaliojimo tvarkos (2021 m. gruodžio 31 d.), turi kreiptis į kompensacijas tvarkančią NMA savarankiškai. Socialiai remtinas asmuo turi pateikti prašymą kompensuoti išlaidas už privalomojo gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugą laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos jam skyrimą, o gyvūnų globėjai – užpildytą prašymą ir už suteiktas paslaugas išrašytos sąskaitos faktūros ir pinigų sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Gyvūnai ženklinami visoje Europos Sąjungoje.

„Norėdama įgyvendinti Gyvūnų gerovės apsaugos įstatymą ir sykiu padėti finansinių sunkumų turintiems gyventojams, valstybė dalijasi finansine našta su socialinės pašalpos gavėjais ir gyvūnų globėjais, kompensuodama gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo išlaidas. Tikėtina, kad parama, dažnu atveju socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams padengsianti iki 100 procentų išlaidų, šioms socialinėms grupėms bus veiksminga paskata susiženklinti bei registruoti savo laikomus gyvūnus, – sakė S. Kunickis.

Gyvūnai augintiniai mikroschemomis ženklinami ir registruojami beveik visoje Europos Sąjungoje dėl daugelio priežasčių. Viena svarbiausių – gyvūnų gerovės užtikrinimas, sudarant galimybę nustatyti augintinių laikymo vietą, identifikuoti jų savininkus ir, esant būtinybei, imtis priemonių, leidžiančių pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas. Kita svarbi priežastis – užkrečiamųjų gyvūnų ligų kontrolė. Galiausiai gyvūnai augintiniai ženklinami ir dėl galimybės užtikrinti efektyvesnę viešosios tvarkos kontrolę, siekiant paskatinti gyvūnų laikytojus atsakingiau rūpintis gyvūnais, kad jie nepadarytų žalos kitiems asmenims, tinkamai jais rūpintųsi, o gyvūnui augintiniui pasiklydus, būtų galimybė nustatyti jo savininkus pagal Gyvūnų augintinių registro duomenis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje socialinę pašalpą vidutiniškai per mėnesį gauna daugiau kaip 56,04 tūkst. žmonių. GATO duomenimis, jie gali laikyti apie 5 proc. visų Lietuvoje laikomų šunų ir kačių.

„Siekiant, kad kuo daugiau žmonių paženklintų savo laikomus gyvūnus augintinius ir būtų užtikrintas efektyvus Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinamas, pradėta viešinimo kampanija „Paženklink mane“, kurios metu gyventojai bus supažindinami su ženklinimo procesu bei jo teikiamomis naudomis. Specialiai šiai kampanijai sukurta el. svetainė www.pazenklinkmane.lt, kurioje gyventojai ras ne tik visą reikiamą informaciją, bet ir žemėlapį, kuriame pateikiami arčiausiai namų esantys gyvūnų ženklintojai bei kontaktiniai jų duomenys, nurodoma ženklino paslaugos kaina“, – sakė B. Kymantaitė.

Ženklinimo bei viešinimo kampaniją „Paženklink mane“ organizuoja Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija ir nevyriausybinės organizacijos – GATO bei VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI).
„Visuotinis gyvūnų ženklinimas – vienas kertinių procesų, itin svarbių gyvūnų gerovės užtikrinimui. Džiaugiamės, kad po kelerių metų valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbo, visuomenės įsitraukimo, šis procesas – privalomasis gyvūnų augintinių ženklinimas bei registravimas – vyksta“, – sakė GGI vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė.

Susipažinti su kompensacijas reglamentuojančiu LR Vyriausybės nutarimu bei rasti užpildyti reikiamas formas galima ČIA