GYVŪNO ŽŪTIS

Gyvūno žūtis/suluošinimas

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 str. 1 d. - draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus; Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktas - gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 310 str. Žiaurus elgesys su gyvūnu
1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Policija:
bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 arba portale epolicija.lt
https://www.epolicija.lt/web/guest/report-anonymous

Bendrasis terminas - 20 d.d.
1. Jei kyla reali grėsmė, Policija turi reaguoti nedelsiant. Į pranešimus raštu 2-5 d.d.
2. Policija vykdo tyrimą ir perduoda ikiteisminio tyrimo medžiagą prokurorui.
3. Išimtiniais atvejais prokuratūra gali vykdyti visą tyrimą.

Viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Konstatavus veikos pakartotinumą, kaip sunkinančią aplinkybę, dėl bausmės dydžio sprendžia teismas.

Policijos sprendimas skundžiamas prokuratūrai.
Prokuratūros sprendimas skundžiamas teismui.
Teismo sprendimas skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.