Kvietimas visuomenei teikti pasiūlymus VMVT patikrinimams

Paskelbta: 26 rugsėjo, 2020 10:04

Rugsėjo 30 d. teiksime VMVT pasiūlymus dėl gyvūnų augintinių priežiūros, gerovės užtikrinimo ir sveikatos būklės vertinimui aktualaus teisės akto projekto (trumpai tariant – špargalkės VMVT inspektoriams, ką tikrinti, atvykus dėl iškvietimo apie gyvūnų nepriežiūrą, įskaitant ir dauginimą, ir visus kitus atvejus). 

KVIEČIAME pasisakyti, jei turite minčių, kokių dar žingsnių reiktų. Mes apsvarstysime jų reikalingumą ir, esant pagrindui, papildysime bei pagrįsime teisės aktais. Siųsti mintis galite beatrice@ggi.lt