Naujienos

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ tampa NVO avilio dalimi

Jau nuo vasario 4 dienos „Gyvūnų gerovės iniciatyvų“ savanoriai ir bendraminčiai kiekvieną antradienį 19 val. renkasi NVO avilyje – geresnėje vietoje prasmingam darbui. Visi norintys prisijungti – labai laukiami. Atsineškite ir savo idėjas   NVO Avilys įsikūrė 2010 metais nešinas misija atrasti ir realizuoti sinergijas tarp skirtingų NVO ir tokiu būdu bendromis jėgomis sukurti daugiau vertės visuomenei. Nuo pat pradžių Nevyriausybinių organizacijų Avilys tapo bendruomenine nevyriausybinių organizacijų ir socialinių inovatorių darbo, kūrybos ir bendravimo erdve. Šiai dienai Avilį sudaro virš 10 nevyriausybinių organizacijų, t.y. “Nacionalinis socialinės integracijos institutas”, VŠĮ “Geros valios projektai”, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas”, Bendruomenių kaitos centras ir daugelis kitų. Po vienu stogu veikia ne tik nevyriausybinės organizacijos, tačiau ir Viniaus Hub’eriai, smulkūs verslai. Kartu su organizacijomis glaudžiasi ir visoje Lietuvoje puikiai žinomi projektai, iniciatyvos, tokios kaip “Gyvoji biblioteka”, “Aukok.lt”, “Pagalba daiktais”, “Pagalba reklama” “Socialinis taksi”, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” jaunimo organizacijų inkubatorius. Svarbiausia tai, jog drauge gyvendami socialiniai inovatoriai ir nevyriausybinės organizacijos turi galimybę ne tik dalintis patirtimi, idėjomis, tačiau taip pat kartu jas įgyvendinti, su bendraminčiais pasiekti didesnių ir prasmingesnių tikslų, vystyti ir skleisti socialines inovacijas Lietuvos visuomenėje. NVO Avilys siekia užtikrinti visas geriausias sąlygas nevyriausybinėms organizacijom veikti. Jie įsikūrę pačiame miesto centre- Gedimino pr. 21, visada laukia organizacijų, norinčių prisijungti, kartu gyventi, veikti ir dalintis idėjomis. Taip pat NVO Avilys- erdvė jūsų organizacijos, neformalios grupės renginiams, susirinkimams. Avilio tikslas- užtikrinti, jog Vilniaus mieste neliktų nevyriausybinių organizacijų neturiničių erdvės savo veiklai.
skaityti daugiau

Kilmės dokumentų neturinčių šunų laukia liūdnos dienos l lrytas.lt

Šarūnas Meškys 2014-01-22 Jei kompetetinga institucija patikrins jūsų dokumentų neturintį šunį ir nustatys, kad jis panašus į Kaukazo aviganį, Argentinos dogą ar kitą pavojingos ar kovinės veislės atstovą, jūsų niekuo dėtas mišrūnas taps pavojingu visuomenei bus pripažintas nelegaliai laikomu keturkoju. Jums grės bauda arba šuns konfiskavimas. Tai paaiškėjo, kai antradienį Seime vykusiame posėdyje priimtas Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį kilmės dokumentų neturintys šunys prie pavojingų ar kovinių veislių bus priskirti pagal išvaizdą. Šuns identifikacija, remiantis įstatymo pakeitimo projektu, bus vykdoma pagal Tarptautinės kinologų organizacijos (federacijos) nustatytus kovinių ar pavojingų šunų veislių standartuose nurodytus požymius. Kaip teigia žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna, projekte pakeistos kovinio ir pavojingo šuns mišrūno sąvokos. „Anksčiau įstatyme buvo numatyta, kad kovinio ar pavojingo šuns mišrūnas yra negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra kovinis ar pavojingas šuo“, – savo aiškinamajame Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo rašte pažymėjo V.Jukna. Priėmus įstatymo pakeitimus, kovinio ar pavojingo šuns mišrūnu tampa tas šuo, kuriam nėra išduotas kilmės ir veislės patvirtinimo dokumentas ir kuris turi Tarptautinės kinologų organizacijos nustatytuose kovinių šunų veislių standartuose nurodytų būdingų požymių. Kaip portalui lrytas.lt sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Stakytė, pagal šiuo metu galiojančią įstatymo nuostatą kovinio ar pavojingo šuns mišrūnu laikomas šuo, jeigu vienas iš jo tėvų yra kovinės ar pavojingos veislės. „Problema yra ta, kad kovinių šunų, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikytojams įstatymas numato griežtesnius reikalavimus bei įvairius apribojimus, todėl tokių šunų laikytojai nėra suinteresuoti, kad jų augintiniai būtų priskiriami tokių veislių šunims ar šių veislių šunų mišrūnams, ir praktikoje yra linkę neapteikti tokių šunų ar jų tėvų kilmę patvirtinančių dokumentų“, – sakė K.Stakytė. Vertins ne šuns dokumentą, o patį šunį Naujos sąvokos suformuluotos atsižvelgiant į tai, kad nustatant kovinio ar pavojingo šuns mišrūną būtų vadovaujamasi ir požymiais, būdingais individui. Toks kovinio ar pavojingo šuns mišrūno vertinimas bus pagrįstas ne tik formaliu kriterijumi – kilmės ir veislės patvirtinimo dokumento turėjimu ar neturėjimu, bet ir individualiu gyvūno vertinimu. Anot K.Stakytės, kai tokių šunų laikytojai nepateikia veislės ar kilmės patvirtinimo dokumentų, įstatyme nėra numatyta galimybės, kaip galima būtų priskirti šunį prie pavojingo ar kovinio šuns mišrūnų, todėl įstatymo projekte siūlomo naujo reglamentavimo tikslas yra, sudaryti galimybes, kad būtų galima priskirti šunis pavojingų ar kovinių veislių mišrūnams, pagal individo požymius, vertinant išorę, elgesį, temperamentą bei kitus požymius pagal šunų veislių standartuose nurodytus požymius. Tačiau dar prieš priimant įstatymo pakeitimus Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pateikė pastabų. „Nėra aišku, kiek tokių požymių šuo turi turėti (2, 3 ar daugiau), kad būtų laikomas kovinio ar pavojingo šuns mišrūnu“, – pažymėta Teisės departamento išvadose. Taip pat neaišku, kas vertintų, ar konkretus šuo turi kovinio ar pavojingo šuns veislės požymių. Portalui lrytas.lt Gyvūnų gerovės iniciatyvų vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė sakė, jog pritaria Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastaboms, kad po įstatymo pakeitimo projekto lieka neaišku, kas ir kaip nustatys, kad negrynaveislis šuo priskiriamas nepavojingų ar kovinių ir pavojingų šunų kategorijai. „Aš manau, kad tai būtų galima daryti nebent pagal žandikaulį, jo sukandimą ar susirakinimą. Jei didelis pūkuotas „meškinas“ atrodo panašus į Kaukazo aviganį, tai dar nereiškia, kad jis yra to Kaukazo aviganio mišrūnas“, – sakė B.Vaitiekūnaitė. Remsis neegzistuojančia organizacija? Įstatymo pataisoje numatyta, kad vertinant šuns išvaizdą bus remiamasi Tarptautine kinologų organizacija. „Deja, bet tokia organizacija neegzistuoja. Yra tik Tarptautinė kinologų federacija“, – tvirtino B.Vaitiekūnaitė. Komiteto išvadose taip pat pažymima, kad įstatymas negali remtis Tarptautinės kinologų federacijos (organizacijos) nuostatuose numatytais kovinių ar pavojingų šunų požymiais, nes tie nuostatai nėra teisės aktas. „Mano manymu, kovinių ir pavojingų šunų požymius turėtų nustatyti Lietuvos kinologų draugija ir dokumentą įteisinti kaip teisės aktą“, – kalbėjo pašnekovė. Tačiau kol kas, anot B.Vaitiekūnaitės, niekas negali nustatyti, ar šuo mišrūnas priklauso koviniams ar pavojingiems, nes nėra jokio teisės akto, pagal kurį būtų galima atlikti šuns mišrūno identifikaciją. Kaip pažymi Lietuvos kinologų draugija, jų pozicija – panaikinti bet kokį sąrašą, kuriame šunys skirstomi pagal pavojingumą. Be to, privaloma gyvūnų registracija įsigalios tik nuo 2016 metų, tad nustatyti, ar šuo be dokumentų priklauso pavojingiems ar koviniams, kol kas neturi galimybių jokia institucija. Prasidės konfiskavimas Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos direktorė Brigita Kymantaitė tvirtino, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei Žemės ūkio ministerijos pasiūlytas ir Seimo priimtas įstatymo pakeitimo projektas atvers kelią masiniam pavojaus nekeliančių šunų mišrūnų konfiskavimui, mat koviniais ir pavojingais tapę mišrūnai taps nelegaliais gyventojais daugiabučiuose. „Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai neturėtų skirstyti šunų pagal jų veisles ar išorinius požymius. Vietoj to turėtų būti kuriamos prevencinės visuomenės apsaugos programos siekiant apsaugoti žmones nuo bet kokios veislės šunų įkandimų“, – sakė B.Kymantaitė. Anot jos, geriau būtų atsakomybę už pavojingą gyventojams šunų elgesį perkelti jų šeimininkams, kurie ir yra šios problemos pagrindinis šaltinis. „Įrodyta, kad šunų savininkų švietimas apie augintinių gerovę ir atsakomybė už humanišką elgesį su jais, augintinio auklėjimas ir šuns savininko atsakingumo kontrolė sumažina šunų įkandimų skaičių“, – teigė Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos direktorė B.Kymantaitė. Šunis klasifikuos Maisto ir veterinarijos tarnyba Kaip įstatymo pakeitimo projekto svarstymo metu sakė Seimo narys Rimantas Dagys, šuns savininkas su ekspertų vizualaus šuns įvertinimo išvadomis gali ir nesutikti. „Jei Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pasakys, kad pagal išvaizdą šuo priklauso koviniams arba pavojingiems, o augintinio savininkas su tuo nesutiks, negi jis DNR tyrimus darys?“, – kalbėjo R.Dagys. Posėdyje dalyvavęs žemės ūkio viceministras Rimantas Šatkauskas teigė, kad rūpintis įstatymo vykdymu privalo Maisto ir veterinarijos tarnyba. „Būdamas mišrūnas, šuo nėra mažiau pavojingas nei grynakraujis, todėl jis irgi kelia grėsmę visuomenei“, – teigė R.Šatkauskas. Anot jo, tarptautinės organizacijos yra patvirtinusios standartus, kurie ir nustato, kaip vieną ar kitą šunį priskirti vienai ar kitai šunų rūšiai ir pavadinimui. Išduoti leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, vykdyti kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje, taip pat organizuoti kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą ir laikinąją globą yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencija. Šaltinis: lrytas.lt Autorius: Šarūnas Meškys Straipsnio nuoroda: čia
skaityti daugiau

Ieškomas web administratorius!

    GGI ieško naujo šeimos nario! Jei jauti, kad tu gali juo būti – susisiek! Mes nekantriai tavęs laukiame
skaityti daugiau

Azijos aviganio Mauro nesibaigianti istorija

Ar pamenate Maurą? Vidurio Azijos aviganio mišrūną, kuris pagarsėjo užpuolęs šunelį ir jo šeiminkę. Istorija dar nesibaigė: neseniai sužinojome teisėsaugos nuosprendį – Mauro šeimininkė gavo 500 Lt baudą, tačiau šuns nekonfiskavo. Šeimininkai jo atiduoti nenori, nors ir nėra įgalūs tinkamai prižiūrėti tokį šunį, o mes, nors ir radome jam potencialius ir patirties turinčius šeimininkus, negalime jo padovanoti. Šiuo metu Mauras vis dar mūsų globoje pas laikiną globėją Mariją, yra dresuojamas ir labai prižiūrimas, tačiau ir vėl reikia maistelio laikotarpiui iki pavasario. Būtume dėkingi, jei neliktumėt abejingi ir bent kažkiek prisidėtumėte! VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” Juridinio asmens kodas: 302842427 A/S: LT77 7300 0101 3323 1565 (Swedbank) Banko kodas: 73000 SWIFT/BIC: HABALT22
skaityti daugiau

Fryda apsigyveno Ramių bičių menų studijoje :)

  Mūsų gražuolė Fryda po pusmečio klajonių laikinai apsistojusi Ramių bičių menų studijoje gavo ne tik naują vardą, bet ir nutarė pasilikti ten gyventi. Matyt, jai ten labai patiko. Ir kas pasakys, kad Kalėdiniai stebuklai nevyksta? Sėkmės Frydai naujuose namuose, daugiau jos nuotraukų galite rastiRamių bičių menų studijos Facebook puslapyje Dėkojame Ramūnui ir Rolandui už jų gerumą!
skaityti daugiau

Pablo (Rainius) po pusmečio klajonių pagaliau turi namus!

    Ar pamenate Pablo? Tiesa, tuomet jis buvo vos trijų savaičių mažulėlis, kartu su savo broliuku ir sesute paliktas per audrą dėžėje prie geležinkelio, patekęs pas mus ir gavęs tiesiog Rainiaus vardą. Tai buvo prieš šiek tiek daugiau nei pusmetį. Katinas ilgai ieškojo savo laimės ir laikinai apsistojęs Ramių bičių menų studijoje (labai dėkojame už jų gerumą) ten atrado savo laimę ir iškeliavo gyventi į vienos darbuotojos namus. Jo šventės bus labai laimingos Tuo tarpu jo sesutė, mūsų vadinta Vėžle, studijoje taip pat gavo naują menišką vardą – Fryda. Katytė be galo meili, smalsi, smulki gražuolė. Ji vis dar labai laukia savo laimės. Galbūt tai Tu?
skaityti daugiau

Vaiko išpildyta svajonė – šuniukas

    Vakar buvome svečiuose pas Dominyką, kuris jau labai susidraugavo su Siesta. Kartu miega, noriai eina į lauką (ko anksčiau vaikas nenorėjo daryti dėl nepatogaus kojos protezo, apie kurį dabar šuniukas leidžia užsimiršti). Kas nesekė istorijos, tai yra išpildyta sudėtingomis sąlygomis gyvenančio vaiko Kalėdinė svajonė iš www.vaikusvajones.lt. Rekomenduojame kiekvienam išsirinkti vieną svajonę ir ją išpildyti – jausmas nuostabus! Dominyko noras: „Mano vardas Dominykas, man 11 metų. Mama mus su sese augina viena. Aš vaikštau su protezu, man nuo vaikystės amputuota kojytė. Man labai patinka mokytis ir vaikščioti į mokyklą, bet, deja, ten būnu retai, nes vaikščioti man sunku – koją dažnai skauda, o protezas trina. Aš seniai prašiau mamos nupirkti man draugą – mažą šuniuką. Ilgai taupėme pinigėlius ir, pagaliau, svajonė išsipildė – mama mums nupirko mažą Jorkšyro terjerą, bet džiaugtis teko neilgai. Po savaites ji susirgo ir, nors mama visą savaitę vežiojo pas veterinarus, kiekvieną dieną statė lašelines ir leido vaistus, kalytė mirė. Pasak veterinarų, mes tiesiog nusipirkome per vėlai paskiepytą ir jau sergantį šuniuką. Ji mirė ir mes nieko negalėjome padaryti. O kartu su ja iškeliavo ir mano svajonė. Man nereikia kompiuterių,telefonų ar žaislų, prašau tik vieno – mano pupos, savo draugo – mažo jorko. Man be jo labai liūdna. Pažadu rūpintis, mylėti ir prižiūrėti su mamos pagalba.“ Gražių švenčių!
skaityti daugiau

N. Vilnioje rastas prižiūrėtas Vokiečių aviganis

    Besitęsiant istorijai su Vokiečių avugane Bite, kurią radome Užupyje ir kuri vėliau dingo, atsirado dar nauji istorijos vingiai. Bitės šeimininkai, gavę žinią, kad N. Vilnioje rasta VA, nulėkė ir pamatė, jog visgi tai ne Bitė, tačiau vis vien ją paėmė. Ieškome šeimininkų. Jei žinote, kieno kalytė, susisiekite su mumis arba tiesiai su šunyte laikančia Jurgita: 865938335 Gauta žinutė: „Beieškant mums savo šunytės geri žmones šią naktį 4 ryto pranešė, kad Naujojoje Vilnioje rado vokiečių aviganę, mes ją parsivežėme namo, bet deja tai ne mūsų Bitė, nors stulbinančiai panaši. Ji labai protinga, meili, klauso komandų. Labai uostinėja mašinas, gal būt atvažiavo kažkokia mašina ir pabėgo ar buvo palikta, nes žmonės sakė, kad stovėjo viduryje kelio. Niekur nebėga, sekioja paskui, labai meili, matosi, kad gyvenusi lauke, prižiūrėta (storuliukė)“ *BRAŠKĖ JAU SUGRĮŽO NAMO.
skaityti daugiau